Events

A Panel Discussion about Iranian Architecture

شصت‌ونهمین نشست یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ
معماری ایران؛ تلاش برای گفتگو در وضعیت امتناع

سخنرانی نشید نبیان: از پل‌ها و ریشه‌ها؛ تاریخ عملگرا و تئوری کاربردی در دیسیپلین معماری
سخنرانی علیرضا امتیاز: معماری ایران و شکاف کالبدی زمان
نمایش فیلم مستند: خانه من، ساخته محسن امیریوسفی

یکشنبه 29 آذر 1394، پژوشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

event-0426

Panel Discussion: Housing Renovation 3

سومین نشست «مروری بر تجربه‌های بهسازی و نوسازی مسکن در ایران»
پروژه اسکان پایا در تبریز

سخنران: کاوه حاجی علی‌اکبری
اعضای پنل: مجید روستا، بهروز هادی زنوز، سیدرضا هاشمی
دبیر علمی: مظفر صرافی

دوشنبه 30 آذر 1394، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

event-0424