Events

Urban Research Panel 14

چهاردهمین نشست پژوهش شهری
نقد و بررسی پژوهش ملی «سکونتگاه‌های فقیرنشین، با تاکید بر کودک کار در ایران»

مجری: جمعیت امام علی
سخنرانان: مهرناز عطاران، مهیا واحدی
نقدکنندگان: مینا سعیدی، کمال اطهاری، مجید روستا، سیدحسن موسوی
مدیر نشست: شیرین احمدنیا
نمایش فیلم: مستند «اینجا زورآباد است»، کاری از پروین قاسمی

سه‌شنبه 27 مرداد 1394، جامعه مهندسان مشاور ایران

event-0355

Architecture & Urbanism Criticism Panel 156

صد و پنجاه‌وششمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
کلان‌شهر در ادبیات

سخنرانان: کمال اطهاری، محمدرضا حائری، بهروز مرباغی، سیدمحسن میردامادی
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 19 مرداد 1394، خانه هنرمندان ایران

event-0353

Panel Discussion: Neighborhood Development 2

دومین نشست «بررسی ساختار نهاد توسعه محله در راستای بازآفرینی شهری»
تجارب دفاتر نوسازی

سخنران: بهمن ادیب‌زاده
اعضای پنل: پرویز پیران، علی فرزین
دبیر علمی: مجید روستا

دوشنبه 19 مرداد 1394، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

event-0352