Infographics

Remembering The Dead Iranian Architects (1395)

یاد درگذشتگان سال 1395
علی‌اکبر صارمی، علی‌اصغر شعرباف، نظام عامری

|- علی‌اکبر صارمی، دانشجوی لویی کان و معمار سفارت‌خانه ایران در آلبانی (1322-1395)
|- علی‌اصغر شعرباف، استاد برجسته معماری سنتی ایران (1310-1395)
|- نظام عامری، دانشجوی فرانک لوید رایت و معمار موزه پول (1305-1395)

World Architecture Day 2016: Design a Better World

روز جهانی معماری: طراحی یک جهان بهتر
دوشنبه 12 مهر 1395

اولین دوشنبه اکتبر هر سال که مصادف با روز جهانی اسکان بشر است، از سوی اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA)، به عنوان روز جهانی معماری نام‌گذاری شده است. امسال، روز جهانی معماری مصادف با 3 اکتبر 2016 میلادی و 12 مهر 1395 خورشیدی، و موضوع ویژه آن، “طراحی یک جهان بهتر” است.