Shams Monument wins 2015 International Architecture Award

پروژه یادمان شمس تبریزی، برنده جایزه معماری بین‌المللی شیکاگو در سال 2015

پروژه یادمان شمس تبریزی، اثر مهندسان مشاور BNS (بَهَمبَر نوین ساز)، به عنوان یکی از برندگان جوایز معماری بین‌المللی شیکاگو در سال 2015 انتخاب شد. در میان برندگان این جایزه که 64 اثر شاخص را در برمی‌گیرد، پروژه‌هایی از 22 کشور مختلف جهان دیده می‌شود.

© CEAT.ir
© CEAT.ir

جایزه معماری بین‌المللی شیکاگو، همه‌ساله، با هدف شناسایی آثار معماری برخوردار از استانداردهای بالای کیفی در زمینه طراحی و ساخت، توسط موزه معماری و طراحی شیکاگو، و با همکاری مرکز اروپایی معماری، هنر، طراحی و مطالعات شهری برگزار می‌شود. سال گذشته نیز، نمای پایلوت بانک ملت از ایران، به عنوان یکی از برندگان این جایزه بین‌المللی انتخاب شده بود.

One thought on “Shams Monument wins 2015 International Architecture Award”

  1. تبریک میگم بهگروه طراحی ولی دست آخر من نفهمیدم این پروژه یادمان شمس تبریزی چند تا طرح داره از سال 1390 که من در جریان کار هستم هر یک ماه یک طرح میاد بیرون و به عنوان یادمان شمس معرفی میشه
    مثل این که تا خود شمس تبریزی ظهو نکنه این غائله ختم بخیر نمیشه

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *