Film Screening: Concrete Love; The Böhm Family / Maurizius Staerkle-Drux

نمایش فیلم «عشق بتنی: خانواده بوهم»
پنج‌شنبه 11 آبان 1396، موزه هنرهای معاصر تهران

گوتفرید بوهم، یکی از سرآمدان معماری آلمان است. پدرش کلیساسازی بزرگ بود و خود او اکنون با داشتن سه فرزند معمار (استفان، پیتر و پل)، بزرگ خاندانی از معماران مدرن است. فرزندان این خانواده با معماری‌های برجسته و خاص‌شان، توانسته‌اند بعد از سال‌ها، از زیر سایه‌ پدر مشهورشان بیرون بیایند، اما بحران جاری در صنعت ساخت‌وساز آلمان، در کنار عوامل دیگر، به‌تازگی، آن‌ها را به رقابت و مقابله انداخته‌ است.

نمایش فیلم «عشق بتنی: خانواده بوهم»

گوتفرید در 94 سالگی، همچنان هر روز روی پروژه‌های معماری و شهرسازی کار می‌کند. همسرش الیزابت که او نیز معمار و یکی از اصلی‌ترین منابع الهام خانواده‌ بوهم است، فوت می‌کند و این خانواده کانون عاطفه‌اش را از دست می‌دهد. آیا کسب‌وکار معماری می‌تواند در این خانواده‌ بحران‌زده پایدار بماند؟ این فیلم، تصویری ژرف و پررمز و راز از پیچیدگی و جدایی‌ناپذیری زندگی، عشق، وفا، هنر، و معماری ترسیم می‌کند.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *