روز جهانی معماری (۱۱ مهر ۱۴۰۱): معماری برای رفاه

World Architecture Day 2022: Architecture for Well-being

۱۱ مهر ۱۴۰۱
روز جهانی معماری: معماری برای رفاه

اولین دوشنبه اکتبر هر سال که مصادف با روز جهانی اسکان بشر است، از سوی اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA) به عنوان «روز جهانی معماری» نام‌گذاری شده است. امسال، روز جهانی معماری مصادف با ۳ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی و ۱۱ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی، و موضوع ویژه آن «معماری برای رفاه» است.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *