روز جهانی معماری: مقابله با تغییرات آب‌وهوایی

World Architecture Day 2017: Climate Change Action!

روز جهانی معماری: مقابله با تغییرات آب‌وهوایی
دوشنبه 10 مهر 1396

اولین دوشنبه اکتبر هر سال که مصادف با روز جهانی اسکان بشر است، از سوی اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA)، به عنوان روز جهانی معماری نام‌گذاری شده است. امسال، روز جهانی معماری مصادف با 2 اکتبر 2017 میلادی و 10 مهر 1396 خورشیدی، و موضوع ویژه آن، “مقابله با تغییرات آب‌وهوایی” است.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *