Hamshahri Memari Quarterly 32

فصلنامه همشهری معماری، شماره 32، مهر و آبان 1395

magazine-0107

فهرست مطالب

باشگاه
|- سرنوشت / تنها دویدن
|- جای خالی معماری در فرهنگ عامه‌ ما
|- چرا رسانه‌های تخصصی شهرسازی و معماری باید جایگاه مستقل خود را حفظ كنند؟
|- وقت خوب مراكش

رویداد | دوسالانه معماری ونیز ۲۰۱۶
|- پاویون ایران: روایت مقاومت برای زندگی
|- پاویون «وَ»
|- پاویون مظفری: حضور موازی
|- معرفی دیگر پاویون‌ها: گزارش از «خط مقدم»

رویداد | نمایشگاه «ایتالیای در حال ساخت»
|- خیلی دور، خیلی نزدیک
|- فضاهای اشتراکی در تقابل با فضاهای معمول
|- دغدغه‌ عمومی
|- گفت‌وگو: معماری به‌ مثابه رسانه
|- پروژه‌های ارائه شده

پرونده | ریچارد راجرز
|- ریچارد راجرز؛ یک درام معمارانه
|- رویاپرداز واقع‌نگر
|- به سوی نوزایی شهری
|- اثر بوبورگ؛ درهم‌ریزی و بازدارندگی
|- گفت‌وگو: از گذشـته و آینده

نقد | نقش تصویر در پژوهش معماری
|- مقدمه‌ای بر اهمیت پژوهشی تصویر
|- نگاه پرسشگر عکس بر شهر
|- متروپلیس، تجسم نقادانه‌ یک رؤیا
|- نقاشی در مقام داوری معماری
|- شهرهایی که مرئی می‌شوند

موج‌نو
|- بی‌خیالیِ خیالی
|- جهانِ جنوب
|- روح مکان
|- او و چکشش

One thought on “Hamshahri Memari Quarterly 32”

  1. سلام.من شهرستان زندگی میکنم چطوری میتونم فصلنامه رو خریداری کنم

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *