جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Iranian Architect Merit Award 2018

نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۷)

موضوع ویژه
خانه‌های آپارتمانی

رویکرد
معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز

برگزارکننده
وب‌سایت معمار ایرانی

داوران
فرشاد فرهی، محمدرضا نیکبخت، آرمین‌محسن دانشگر، علی حمیدی مقدم، امیرحسین طاهری

شرایط شرکت‌کنندگان
ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی که تا پایان سال ۱۳۹۶، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند، در این جایزه شرکت داده می‌شوند.

فرایند برگزاری
داوری این جایزه بر اساس مدارک و اطلاعات منتشرشده از پروژه‌های واجد شرایط در وب‌سایت معمار ایرانی، و طی سه مرحله به شرح زیر خواهد بود:

۱. مرحله مقدماتی (مرحله حذفی)
تمام پروژه‌های واجد شرایط توسط داوران بررسی و پروژه‌هایی که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده‌اند، کنار گذاشته می‌شوند و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا می‌کنند.

۲. مرحله نیمه‌نهایی (مرحله انتخابی)
از میان پروژه‌های مرحله نیمه‌نهایی، داوران پروژه‌های برتر مورد نظر خود را بدون رتبه‌بندی انتخاب می‌کنند و پروژه‌هایی که موفق به کسب رای مثبت اکثریت داوران نشده‌‌اند، کنار گذاشته می‌شوند. پروژه‌های منتخب در این مرحله، پروژه‌های فینالیست محسوب می‌شوند.

۳. مرحله فینال (مرحله رتبه‌بندی)
هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا پنجم خود را از میان پروژه‌های فینالیست انتخاب می‌کنند. ۵ امتیاز به نفر اول، ۴ امتیاز به نفر دوم، ۳ امتیاز به نفر سوم، ۲ امتیاز به نفر چهارم، و ۱ امتیاز به نفر پنجم اختصاص می‌یابد. در پایان، مجموع امتیازات همه داوران، رتبه‌های اول تا سوم جایزه را مشخص می‌کند.

امتیازات برندگان
برندگان ضمن دریافت لوح تقدیر و تندیس‌ شایستگی معمار ایرانی، در طول سال آینده، از امتیاز معرفی و پوشش ویژه رسانه‌ای در وب‌سایت معمار ایرانی برخوردار خواهند بود.

زمان‌بندی
معرفی شرکت‌کنندگان: ۴ فروردین ۱۳۹۷
معرفی راه‌یافتگان به نیمه‌نهایی: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
معرفی فینالیست‌ها: ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
معرفی برندگان: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، همزمان با روز ملی معمار

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *