پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Eligible Projects of Iranian Architect Merit Award 2018

پروژه‌های واجد شرایط شرکت در
نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۷)

ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی که تا پایان سال ۱۳۹۶، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند (در صورت کامل‌بودن مدارک)، در این جایزه شرکت داده شده‌اند.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *