پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Semi-Finalists of Iranian Architect Merit Award 2018

پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۷)

در مرحله مقدماتی نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۷)، پروژه‌های واجد شرایط شرکت در این جایزه توسط داوران بررسی شدند و در پایان، ۲۰ پروژه‌ که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده بودند، کنار گذاشته شده و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه‌ یافتند:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *