پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Semi-Finalists of Iranian Architect Merit Award 2018

پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

شرایط راه‌یافتگان به مرحله نیمه‌نهایی: در مرحله مقدماتی، پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی، توسط داوران بررسی شدند و در پایان، پروژه‌هایی که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده بودند، کنار گذاشته شده و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه‌ یافتند.

[009] خانه آجربافت / علیرضا مشهدی‌میرزا
[031] خانه پله‌ای / دفتر معماری کالکتیو ترین
[034] مجتمع آپارتمانی گنج دانش / دفتر معماری کالکتیو ترین
[041] آپارتمان مسکونی در آبادان / فرشاد مهدی‌زاده، رها اشرفی
[047] ساختمان مسکونی برانوش / دفتر معماری بوژگان
[049] آپارتمان شماره 1 محلات / دفتر معماری کالکتیو ترین
[058] خانه چهل‌گره / حبیبه مجدآبادی، علیرضا مشهدی‌میرزا
[061] ساختمان مسکونی سیپان / شرکت طرح و ساخت ری‌را
[062] ایل‌خانه / گروه طراحی شیفت (تغییر روند طرح)
[080] ساختمان مسکونی بارکا / حسن سلطان‌پور، بهزاد آدینه
[086] ساختمان مسکونی مهر / دفتر طرح و معماری پرگار
[089] ساختمان مسکونی حیات الهیه / دفتر معماری بوژگان
[104] ساختمان مسکونی کامرانیه / دفتر معماری لاین
[119] آپارتمان خانوادگی اطلسی / دفتر طرح ساخت آوگون
[140] خانه مثلثی / مهندسان مشاور فرم
[152] ساختمان مسکونی خزر / بهراد تندروی
[169] آپارتمان شماره ٥٥ / مازیار جعفریه
[200] آپارتمانی در رشت / پژمان طیبی
[207] هم‌سایه / دفتر معماری رازان
[227] خانه ـ آپارتمان لواسان / مهندسین مشاور آتی‌زیست
[230] گلدان / دفتر معماری زیما
[236] خانه کوچک / مسیح فضیله
[250] ساختمان مسکونی پارک / بهزاد اتابکی
[252] روزنه / آتلیه 11
[253] ساختمان مسکونی گلستان / دفتر معماری رازان
[255] آپارتمان مسکونی قیصی‌زاده / دفتر معماری اشعری و همکاران

project-0009_00project-0031_00project-0034_00project-0041_00project-0047_00project-0049_00project-0058_00project-0061_00project-0062_00project-0080_00project-0086_00project-0089_00project-0104_00project-0119_00project-0140_00project-0152_00project-0169_00project-0200_00project-0207_00

[009] Brick Pattern House / Alireza Mashhadimirza
[031] Stair House / Architecture by Collective Terrain (AbCT)
[034] Ganj-e Danesh Apartment Complex / Architecture by Collective Terrain (AbCT)
[041] Abadan Residential Apartment / Farshad Mehdizadeh, Raha Ashrafi
[047] Baranoosh Residential Building / Boozhgan Studio
[049] Apartment No. 1 in Mahallat / Architecture by Collective Terrain (AbCT)
[058] House of 40 Knots / Habibeh Madjdabadi, Alireza Mashhadimirza
[061] Sipan Residential Building / RYRA Studio
[062] Eilkhaneh / [Shift] Process Practice
[080] Barka Residential Building / Hasan Soltanpour, Behzad Adineh
[086] Mehr Residential Building / Pargar Architecture & Design Studio
[089] Hayat-e-Elahiyeh Residential Building / Boozhgan Studio
[104] Kamranieh Residential Building / Line Architecture Office
[119] Atlasi Family Apartment / Avgoun Design & Construction Office
[140] Triangular House / Form Consulting Engineers
[152] Khazar Residential Building / Behrad Tondravi
[169] Apartment No. 55 / Maziyar Jafarieh
[200] An Apartment in Rasht / Pejman Tayebi
[207] Ham-Sayeh Apartment / Razan Architects
[227] Lavasan House-Apartment / Atizist Consulting Engineers
[230] Goldan / Zima Studio
[236] Small House / Masih Fazile
[250] Park Residential / Behzad Atabaki
[252] Rozaneh / Atelier 11
[253] Golestan Apartment / Razan Architects
[255] Gheisizadeh Residential Apartment / Ashari Architects

|- شایان ذکر است که فهرست پروژه‌ها به ترتیب تاریخ انتشار تنظیم شده است.

One thought on “Semi-Finalists of Iranian Architect Merit Award 2018”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *