معیارهای شایستگی رتبه دوم جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018 (Second Place)

معیارهای شایستگی رتبه دوم جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی پروژه ایل‌خانه، اثر گروه طراحی شیفت (رامبد ایلخانی، نشید نبیان، درنا مصرزاده)، برنده رتبه دوم این جایزه.

|- معیارهای شایستگی رتبه دوم از دیدگاه فرشاد فرهی

معیارهای شایستگی رتبه دوم جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه فرشاد فرهی


|- معیارهای شایستگی رتبه دوم از دیدگاه آرمین‌محسن دانشگر

معیارهای شایستگی رتبه دوم جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه آرمین‌محسن دانشگر


|- معیارهای شایستگی رتبه دوم از دیدگاه علی حمیدی مقدم

معیارهای شایستگی رتبه دوم جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه علی حمیدی مقدم


|- معیارهای شایستگی رتبه دوم از دیدگاه امیرحسین طاهری

معیارهای شایستگی رتبه دوم جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه امیرحسین طاهری

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *