معیارهای شایستگی رتبه سوم جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018 (Third Place)

معیارهای شایستگی رتبه سوم جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی پروژه آپارتمان مسکونی در آبادان، اثر فرشاد مهدی‌زاده و رها اشرفی، برنده رتبه سوم این جایزه.

|- معیارهای شایستگی رتبه سوم از دیدگاه فرشاد فرهی

معیارهای شایستگی رتبه سوم جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه فرشاد فرهی


|- معیارهای شایستگی رتبه سوم از دیدگاه محمدرضا نیکبخت

معیارهای شایستگی رتبه سوم جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه محمدرضا نیکبخت


|- معیارهای شایستگی رتبه سوم از دیدگاه آرمین‌محسن دانشگر

معیارهای شایستگی رتبه سوم جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه آرمین‌محسن دانشگر

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *