پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398

Eligible Projects of Iranian Architect Merit Award 2019

پروژه‌های واجد شرایط شرکت در دومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۸)

ساختمان‌های مسکونی ویلایی که تا پایان سال ۱۳۹۷، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند (در صورت کامل‌بودن مدارک)، در این جایزه شرکت داده شده‌اند.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *