سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (1399)

Iranian Architect Merit Award 2020

جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره سوم | 1399: ساختمان‌های اداری

رویکرد: معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز

برگزارکننده: وب‌سایت معمار ایرانی
داوران: فرشاد فرهی، حمید نورکیهانی، فیروز فیروز، کورش رفیعی، حبیبه مجدآبادی

شرایط شرکت‌کنندگان: ساختمان‌های اداری که تا پایان سال 1398، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند، در این جایزه شرکت داده می‌شوند.

فرایند برگزاری
داوری این جایزه بر اساس مدارک و اطلاعات منتشرشده از پروژه‌های واجد شرایط در وب‌سایت معمار ایرانی، و طی سه مرحله به شرح زیر خواهد بود:

|- مرحله مقدماتی (مرحله حذفی)
تمام پروژه‌های واجد شرایط توسط داوران بررسی و پروژه‌هایی که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده‌اند، کنار گذاشته می‌شوند و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا می‌کنند.

|- مرحله نیمه‌نهایی (مرحله انتخابی)
از میان پروژه‌های مرحله نیمه‌نهایی، داوران پروژه‌های برتر مورد نظر خود را بدون رتبه‌بندی انتخاب می‌کنند و پروژه‌هایی که موفق به کسب رای مثبت اکثریت داوران نشده‌‌اند، کنار گذاشته می‌شوند. پروژه‌های منتخب در این مرحله، پروژه‌های فینالیست محسوب می‌شوند.

|- مرحله فینال (مرحله رتبه‌بندی)
هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا سوم خود را از میان پروژه‌های فینالیست انتخاب می‌کنند. 3 امتیاز به نفر اول، 2 امتیاز به نفر دوم، و 1 امتیاز به نفر سوم اختصاص می‌یابد. در پایان، مجموع امتیازات همه داوران، رتبه‌های اول تا سوم جایزه را مشخص می‌کند.

امتیازات برندگان
برندگان ضمن دریافت لوح تقدیر و تندیس‌ شایستگی معمار ایرانی، در طول سال آینده، از امتیاز معرفی و پوشش ویژه رسانه‌ای در وب‌سایت معمار ایرانی برخوردار خواهند بود.

زمان‌بندی
|- معرفی شرکت‌کنندگان: 5 فروردین 1399
|- معرفی راه‌یافتگان به نیمه‌نهایی: 19 فروردین 1399
|- معرفی فینالیست‌ها: 26 فروردین 1399
|- معرفی برندگان: 3 اردیبهشت 1399، همزمان با روز ملی معمار

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *