پروژه‌های واجد شرایط شرکت در سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (1399)

Eligible Projects of Iranian Architect Merit Award 2020

پروژه‌های واجد شرایط شرکت در سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۹)

ساختمان‌های اداری که تا پایان سال ۱۳۹۸، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند (در صورت کامل‌بودن مدارک)، در این جایزه شرکت داده شده‌اند.

Leave A Comment

Your email address will not be published.