پروژه‌های واجد شرایط شرکت در سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (1399)

Eligible Projects of Iranian Architect Merit Award 2020

پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره سوم | 1399: ساختمان‌های اداری

شرایط شرکت‌کنندگان: ساختمان‌های اداری که تا پایان سال 1398، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند (در صورت کامل‌بودن مدارک)، در این جایزه شرکت داده شده‌اند.

[025] ساختمان اداری ـ تجاری گروه سروین / پیمان میدانی، بهزاد آیتی، مانی سهام
[032] ساختمان اداری کارخانه درخشان قطعه‌ساز سپاهان / دفتر معماری آینه
[035] ساختمانی در پَخ / دفتر معماری آینه
[036] ساختمان اداری آصف / دفتر معماری بوژگان
[055] ساختمان اداری ساحل سپهر / شیوه دگردیس
[064] ساختمان اداری نارنجستان / پیمان میدانی، بهزاد آیتی
[078] ساختمان اداری نیایش / بهزاد اتابکی
[081] ساختمان اداری نشان / مهندسان مشاور آبار
[114] ساختمان اداری شیشه کاوه / امیرعباس ابوطالبی
[124] ساختمان اداری مهراز دولت / دفتر معماری بوژگان
[134] ساختمان اداری ـ تجاری سعادت‌آباد / محسن کاظمیان‌فرد
[139] ساختمان ادارى گاندى / دفتر معماری لاین
[147] ساختمان ادارى شاهین / دفتر معماری لاین
[170] ساختمان مرکزی لایف برد پارسه / شرکت لایف برد سازه
[175] ساختمان خیابان هدایت / استودیو طرح مانا
[187] سایه‌روشن / دفتر معماری زما
[222] دفتر مرکزی انتشارات سرمشق / دفتر معماری کهن‌خشت
[246] ساختمان ادارى آرزو / دفتر معماری لاین
[258] دفتر مرکزی آذران / رضا شریف تهرانی + دفتر طراحی چکاد
[268] ساختمان اداری آفتاب / بهزاد اتابکی
[283] کارخانه توسن تجهیز / مهندسین مشاور منظر بوم نقش
[324] ساختمان اداری صبا / دفتر معماری هفت‌هور + دفتر معماری اسباد
[325] ساختمان اداری ـ تجاری هور / استودیو طراحی و ساخت فضای خاص
[335] ساختمان اداری نیک / دفتر معماری هفت‌هور
[342] ساختمان اداری زرتشت / دفتر معماری تکا
[344] ساختمان تجاری ـ اداری کوروش / مهندسان مشاور روند معماری پایدار

project-0025_00project-0032_00
project-0035_00project-0036_00
project-0055_00project-0064_00
project-0078_00project-0081_00
project-0114_00project-0124_00
project-0134_00project-0139_00
project-0147_00project-0170_00
project-0175_00.jpgproject-0187_00


ساختمان اداری صبا / دفتر معماری هفت‌هور + دفتر معماری اسباد
ساختمان اداری ـ تجاری هور / استودیو طراحی و ساخت فضای خاصساختمان اداری نیک / دفتر معماری هفت‌هور
ساختمان اداری زرتشت / دفتر معماری تکاساختمان تجاری ـ اداری کوروش / مهندسان مشاور روند معماری پایدار

[025] Sarvin Group Building / Peyman Meydani, Behzad Ayati, Mani Saham
[032] DGS-CO Office Building / Ayeneh Office
[035] A Beveled Building / Ayeneh Office
[036] Asef Office Building / Boozhgan Studio
[055] Sahel-e-Sepehr Office Building / Metamorphosis Method
[064] Narenjestan Office Building / Peyman Meydani, Behzad Ayati
[078] Niayesh Office Building / Behzad Atabaki
[081] Neshan Office Building / Abar Consulting Engineers
[114] Kaveh Glass Office Building / Amirabbas Aboutalebi
[124] Mehraz Dowlat Office Building / Boozhgan Studio
[134] Sa’adat Abad Commercial & Office Building / Mohsen Kazemianfard
[139] Gandi Office Building / Line Architecture Office
[147] Shahin Office Building / Line Architecture Office
[170] Life Board Parseh Central Building / Life Board Sazeh Co.
[175] Hedayat Street Building / Mana Design Studio
[187] Penumbra / Xema Architects
[222] Sarmashgh Headquarters Office / Kohankhesht Architecture Group
[246] Arezou Office Building / Line Architecture Office
[258] Azaran Company Headquarters / Reza Sharif Tehrani + Chakad Design Office
[268] Aftab Office Building / Behzad Atabaki
[283] Tosan Tajhiz Factory / L.E.D Architects
[324] Saba Office Building / 7Hoor Architecture Studio + SBAD Office
[325] Hoor Office Building / Special Space Studio
[335] Nick Office Building / 7Hoor Architecture Studio
[342] Zartosht Office Building / TKA Architecture Studio
[344] Cyrus Commercial & Office Building / Sustainable Architecture Process

|- شایان ذکر است که فهرست پروژه‌ها به ترتیب تاریخ انتشار تنظیم شده است.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *