پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (1399)

Semi-Finalists of Iranian Architect Merit Award 2020

پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۹)

در مرحله مقدماتی سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۹)، پروژه‌های واجد شرایط شرکت در این جایزه توسط داوران بررسی شدند و در پایان، ۱۵ پروژه‌ که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده بودند، کنار گذاشته شده و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه‌ یافتند:

Leave A Comment

Your email address will not be published.