پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)

Semi-Finalists of Iranian Architect Merit Award 2021

پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)

در مرحله مقدماتی چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)، پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه توسط داوران بررسی شدند و در پایان، ۱۴ پروژه‌ که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده بودند، کنار گذاشته شده و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه‌ یافتند:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *