برندگان چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)

Winners of Iranian Architect Merit Award 2021

برندگان چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)

در مرحله نهایی چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)، هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا سوم خود را از میان ۵ پروژه‌ فینالیست انتخاب کردند که با اختصاص ۳ امتیاز به رتبه‌های نخست، ۲ امتیاز به رتبه‌های دوم، و ۱ امتیاز به رتبه‌های سوم، و جمع‌بندی امتیازات همه داوران، رتبه‌های نخست تا سوم جایزه مشخص شدند:

رتبه نخست
ساختمان مسکونی دریاگوشه / مهندسین مشاور پادیر (سعید میرمحمدصادقی، لادن زارعی)

ساختمان مسکونی دریاگوشه / مهندسین مشاور پادیر
Courtesy of Padir Consulting Engineers | Photo: Ali Daghigh

First Place
Darya-Goosheh Residential Building / Padir Consulting Engineers

رتبه دوم
نیلوفر ٢٢ / استودیو صاحب (امیررضا صاحب)

نیلوفر ٢٢ / استودیو صاحب
Courtesy of Studio Saheb | Photo: Ali Daghigh

Second Place
Niloofar 22 / Studio Saheb

رتبه سوم
ساختمان مسکونی ۱۰۶ مهرشهر / استودیو معماری فرامتن (حسن اسناوندی، نسترن نصیری) + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا (محمدرضا محب‌علی)

ساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا
Courtesy of Hypertext Architecture Studio + Pragmatica Design Studio | Photo: Matin Jamei

Third Place
106 Residential Building / Hypertext Architecture Studio + Pragmatica Design Studio

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *