A Clinic Renovation / Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar

بازسازی یک مطب
معمار: حامد بدری احمدی، مرتضی شعبانی‌فر
موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: 1395
مساحت: 150 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: دکتر محمد صمدیان
تیم طراحی: حامد بدری احمدی، مرتضی شعبانی‌فر، پرستو پیرایی
تاسیسات مکانیکی: آرش مجابی
اجرا: حامد بدری احمدی، مرتضی شعبانی‌فر
مدیر اجرایی: عرفان احمدی
نظارت: دفتر معماری بوژگان
عکس: علی دقیق
جوایز: تقدیرشده گروه ساختمان‌های اداری نهمین جایزه معماری داخلی ایران (1395)

project-0157_02project-0157_03project-0157_04project-0157_05

کارفرمای پروژه، پزشکی است متبحر که به دلیل افزایش تعداد مراجعین در سال‌های اخیر، واحد جنبی مطب خود را خریداری کرد تا فضایی بزرگ‌تر و باکیفیت‌تر در اختیار داشته باشد. صورت مسئله ما هم در این پروژه، تجمیع این دو واحد و تبدیل آن به مطبی جدید برای کارفرما بود.

Courtesy of Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar
Courtesy of Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar

با توجه به محدودیت‌های اجرایی موجود در ساختمان که در حال بهره‌برداری بود، هسته تاسیساتی میانی پروژه حفظ شد و سرویس مراجعین و آبدارخانه را شکل داد و کلیت پروژه را به دو بخش انتظار و معاینه تقسیم کرد.

Courtesy of Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar | Photo: Ali Daghigh
Courtesy of Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar | Photo: Ali Daghigh

فضای انتظار مطب، شاید مهم‌ترین بخش مطب برای ما بود، فضایی که بعضا بیماران در مطب‌های شلوغ پایتخت، ساعاتی طولانی را باید در آن سپری کنند و متاسفانه در اغلب فضاهای مشابه، توجه چندانی به این انتظار ملال‌آور نمی‌شود. تلاش شد این بخش مهم از مطب، فضایی گرم، پویا و جذاب باشد و آگاهانه، با تبدیل‌شدن فضای انتظار به باکسی چوبی، کیفیت ادراک فضایی آن از فضاهای معاینه و ویزیت متمایز شد. اجزایی مانند نیمکت و کانتر منشی نیز، حاصل تاشدن و خالی‌شدن برخی از وجوه این باکس چوبی بود که به پویایی فضای انتظار کمک کرد. این پویایی، حتی در چینش صندلی‌های بیماران هم مورد توجه قرار گرفت و به جای نشستن‌های اتوبوسی و خطی، آنها را برای مصاحبت و معاشرت، رو در روی هم قرار دادیم.

Courtesy of Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar | Photo: Ali Daghigh
Courtesy of Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar | Photo: Ali Daghigh

قرارگیری پروژه در نزدیکی خیابان ولیعصر، در کنار تصمیم ما بر ایجاد کیفیت‌های بصری برای مراجعین، باعث شد تا گلخانه‌ای با عرض کم، کل جداره پروژه و نما را پوشش دهد. این گلخانه که در زمان‌های مختلف، می‌توان سناریوهای مختلف گیاهی برای آن تصور کرد، هم در کاهش آلودگی صوتی نقش موثری دارد و هم به کیفیت‌های بصری فضای انتظار و پزشک می‌افزاید و روح زندگی و شادابی را در فضا تزریق می‌کند. از سویی دیگر، گلخانه به نوعی پیونددهنده فضای اتاق پزشک و فضای انتظار نیز هست و تداوم آن در طول مسیر این دو فضا، جذابیت‌ها و کیفیت‌های فضا را افزایش می‌دهد. 

Courtesy of Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar | Photo: Ali Daghigh
Courtesy of Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar | Photo: Ali Daghigh

فضاهای چهارگانه معاینه، ویزیت، دستیار پزشک و استراحت پزشکان نیز که در برنامه پروژه پیش‌بینی شده بود، در یک توالی جداره‌ای، سازماندهی شد. در این بخش، سبد متریالی فضاها، سفید و آرام دیده شده و برای انسجام کلیت پروژه، اشاره‌هایی از متریال‌های فضای انتظار در آن گنجانده شده است.

project-0157_01project-0157_02project-0157_03project-0157_04project-0157_05project-0157_06project-0157_07project-0157_08project-0157_09project-0157_10project-0157_11project-0157_12project-0157_13project-0157_14project-0157_15project-0157_16project-0157_17project-0157_18project-0157_19project-0157_20

A Clinic Renovation
Architect: Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar
Location: Tehran, Iran
Date: 2016
Area: 150 sqm
Status: Completed
Client: Dr. Mohammad Samadian
Design Team: Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar, Parastoo Piraei
Mechanical Consultant: Arash Mojabi
Construction: Hamed Badri Ahmadi, Morteza Shabanifar
Executive Manager: Erfan Ahmadi
Photo: Ali Daghigh
Awards: Honorable Mention of 9th Iranian Interior Architecture Award (1395) in Office Buildings Category

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *