Alvand Bazaar / Mousa Azizi

بازار شهر الوند

موسی عزیزی

موقعیت: شهر الوند، قزوین، ایران
تاریخ: ۱۳۹۶
مساحت: ۵۰۰۰۰ مترمربع
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه دوم
کارفرما: شهرداری الوند
تیم پروژه: ساناز گودرزی، امیرحسین یوسفی، هیروتو سودو، امیکو سودو

در رابطه با توسعه آينده شهر الوند، بايد گفت كه این شهر در جهات شمال‌شرقي و جنوب‌شرقي، به دليل استقرار صنايع، با محدوديت توسعه مواجه است و نواحي گسترش آن، محدود به شمال‌غربي، غرب و جنوب است و از هر جهتي نیز كه گسترش پيدا کند، باعث از بين‌ رفتن زمين‌های مرغوب كشاورزي خواهد شد. تصاویر هوایی از سایت مورد طراحی نشان می‌دهد که گسترش شهر در این سال‌ها، از سمت شمال‌غربی اتفاق افتاده که این گسترش، باعث از بین رفتن و تبدیل کاربری اراضی کشاورزی مرغوب شده است. خود سایت نیز در فاصله زمانی نه چندان دور، زمین کشاورزی محسوب می‌شده است که ادامه این روند در سال‌های آتی، باعث از بین رفتن زمین‌های بیشتری از شهر خواهد شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد اساسی‌ترین برنامه در چگونگی سازمان‌دهی بنا در این سایت، توجه به کاهش رشد فیزیکی شهر و پیامد آن، کاهش عواقب زیست‌محیطی شرح داده شده باشد.

بازار شهر الوند / موسی عزیزی
Courtesy of Mousa Azizi

یکی از راهکارهای بهبود مدیریت زمین، استفاده از راهکار بانک زمین است (زمین به منظور بهره‌برداری عادلانه و منطقی در آینده، ذخیره می‌شود) که در کشورهای توسعه‌یافته، از آن به عنوان یک راهکار مفید، با هدف کنترل رشد فیزیکی شهرها استفاده می‌شود. جک هاروی در تعریف بانک زمین، چنین بیان می‌کند: «بانک زمین، استفاده از زمین‌های شهرها را در سال‌های آتی، به صورت منطقی و بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، امکان‌پذیر می‌سازد و بدین‌طریق، راه را برای توسعه پایدار شهرها فراهم می‌کند.»

بازار شهر الوند / موسی عزیزی
Courtesy of Mousa Azizi

توسعه پایدار شهرها، رفع نیاز امروز را بدون کاهش توانایی آیندگان برای تامین نیازهایشان، در نظر می‌گیرد. با توجه به اینکه با گسترش فیزیکی شهر الوند و نیاز آیندگان، زمین‌های کشاورزی دیگری از بین خواهند رفت، این پروژه با سازمان‌دهی بنا به صورت فشرده و خطی، و ایجاد امکان گذار از چهار جهت به بنا، باقی زمین را که در ارتباط و دسترسی مناسب با خیابان و جداره شهری است، به عنوان ذخیره، به شهر واگذار می‌کند و بنای بازار، همانند بازارهای گذشته، به مثابه یک گذر شهری عمل خواهد کرد و در کنار نقش تجاری، دارای یک کارکرد اجتماعی خواهد بود.

Alvand Bazaar

Mousa Azizi

Location: Alvand, Qazvin, Iran
Date: 2017
Area: 50,000 sqm
Status: Competition Proposal / 2nd Place
Client: Alvand Municipality
Project Team: Sanaz Goodarzi, Amirhossein Yousefi, Hiroto Sudo, Emiko Sudo

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *