ویلای دماوند / محمدحسین شیرازیان

Damavand Villa / Mohammad Hossein Shirazian

ویلای دماوند

محمدحسین شیرازیان

موقعیت: دماوند، تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۵
مساحت: ۳۹۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: علی رضاییان
اجرای سازه: محمد بنی‌اسدی
تاسیسات مکانیکی: فرشید گودرزی
تاسیسات الکتریکی: علی غفاری
نظارت: پیمان مهدیانی
عکس: محمدحسن اتفاق

قرارگیری سایت پروژه در دامنه کوه و مسلط‌بودن آن به دشت زیردست، از یک‌سو، و محدویت متراژ آن (ناچیز بودن باغ باقی‌مانده پس از احداث بنا)، از سوی دیگر، طرح را به سمت ارتفاع‌گرفتن هرچه بیشتر، برای بهره‌مندی از دید مناسب سوق داد. همچنین، قرارگیری در همسایگی سایت‌های نسبتا خرد و مجاورت با بناهای متراکم و نه چندان شاخص، منجر به صلبیت و نفوذناپذیری در دو جبهه غرب و شرق شد. این در حالی است که جبهه شمالی و جنوبی، با درنظرداشتن مسائل اقلیمی و امنیتی، دارای حداکثر تخلخل، برای بهره‌مندی از دید مناسب هستند.

ویلای دماوند / محمدحسین شیرازیان
Courtesy of Mohammad Hossein Shirazian | Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش رو در این پروژه، هماهنگی با اقلیم کوهستانی و بسیار سرد منطقه بود. از این‌رو، توجه ویژه به جمع‌آوری برف بام (برای جلوگیری از تنش‌های بار مرده و همچنین آسیب‌های ایزولاسیون رطوبتی)، ایزولاسیون حرارتی بدنه‌های ساختمان، و همچنین کارایی سیستم‌های تاسیساتی و آبرسانی در سرمای شدید، در اولویت قرار گرفت. در همین راستا، برای جلوگیری از تبادل دمایی بین طبقات، و بر خلاف میل طراح و عملکرد ویلایی پروژه، امکان ایجاد وید و ارتباطات آزاد عمودی در فضاهای داخلی وجود نداشت.

ویلای دماوند / محمدحسین شیرازیان
Courtesy of Mohammad Hossein Shirazian | Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

ایجاد تراسی بزرگ با دید مناسب، جزو خواسته‌های اصلی پروژه بود که بدین‌منظور، جنوب‌شرقی بنا، به عنوان مناسب‌ترین نقطه از نظر دید به باغ‌شهر دماوند، مد نظر قرار گرفت. محدودیت ارتفاع سقف شیب‌دار در بلندترین نقطه، از یک طرف، و شیب مناسب سقف از نظر عملکردی و زیبایی طراحی، از طرف دیگر، منجر شد که در بخشی از تراس، سرگیری به وجود آید. اگر سقف تعبیه نمی‌شد، کل برف سقف شیب‌دار روی تراس جمع می‌شد که این کاملا خلاف هدف طراحی سقف شیب‌دار بود و از سوی دیگر، وجود سقف با زاویه موجود در تراس، باعث سرگیری می‌شد. پاسخ، طراحی سقفی متحرک بود تا همه اهداف فوق تامین شود. در نحوه جابه‌جایی سقف نیز گزینه‌های متعددی طرح شد که مناسب‌ترین گزینه از جهت هزینه و مقاومت در مقابل بادهای شدید محلی، شرایط طرح فعلی است.

Damavand Villa

Mohammad Hossein Shirazian

Location: Damavand, Tehran, Iran
Date: 2016
Area: 390 sqm
Status: Completed
Client: Ali Rezaian
Structure Construction: Mohammad Baniasadi
Mechanical Consultant: Farshid Gudarzi
Electrical Consultant: Ali Ghafari
Supervision: Peyman Mahdiani
Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

The site of this project is a field situated on a mountain slope, overlooking a beautiful plain. The desire to have a better view and also more building space in the small field, lead to building up three floors above the ground. The neighborhood is a mix of small land division and so condense that blocks eastern and western sides of the field. Whereas, the northern and southern sides have the chance to offer charming proper views.

The cold climate and mountainous weather conditions pose a design challenge. So, a special consideration has been given to snow removal from the roof (to reduce the dead load tensions and protecting precipitation isolation), thermal isolation in the exterior walls, and considering for higher efficiency of mechanical and water systems during intensive cold weather. For blocking heat being conducted through the floors, there are no voids or free vertical connections, despite the aesthetic preference of the architect.

A large terrace offering an expansive view, was one of the main design goals. It is facing the southeastern direction which is the best side for viewing the garden city of Damavand. The height restriction of the sloping roof and having the optimum slope regarding the aesthetic and functional needs, would have resulted in a height shortcoming in the terrace. In response to this problem, a mechanically inclinable sloping roof is designed that is also wind-resistant and economical.

5 thoughts on “Damavand Villa / Mohammad Hossein Shirazian”

  1. بسيار عالي و خسته نباشيد. سوالي دارم
    با چه متريالي سقف شيبدار پوشش داده شده؟

        1. ورق سیاه که در بازار موجوده. دیتیل اتصال قطعات ورق هم باید طراحی و خم کاری بشه

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *