غرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدی

Iran Pavilion for International Tourism Exhibitions 2018 / Saeb Alimohammadi

غرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸
معمار: صائب علیمحمدی
تاریخ: 1397
مساحت: 250،150، 500 مترمربع (سه تیپ)
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه نخست
کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

غرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدی

در طراحی غرفه گردشگری ایران سعی شد علاوه بر هویت‌بخشی به اثر، هم در مفهوم و هم از لحاظ دید بصری، طرح بتواند به ساده‌ترین و گویاترین حالت، هم با محیط درگیری و ارتباط بیشتری برقرار کند و هم پاسخ‌گوی نیازهای حاضرین باشد و در عین حال، سبب ایجاد فضاهای چندعملکردی شود.

غرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدی
Courtesy of Saeb Alimohammadi

با توجه به اهمیت حضور مردم و حاضرین در نمایشگاه، برای کشش خواه ناخواه مردم به غرفه ایران، فضای آزادی پیرامون غرفه به وجود آمد که همانند کوشک‌های موجود در معماری ایران، سبب شد فضای بسته غرفه در میانه متراژ مورد نظر قرار بگیرد (آزادسازی سطحی غرفه در هر چهار جهت) که باعث بهتر دیده شدن فرم غرفه و  همچنین درگیری بیشتر مردم با آن می‌شود.

غرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدی
Courtesy of Saeb Alimohammadi

استفاده از شفافیت و در واقع، نیمه‌شفاف بودن فرم برای درگیری آن با محدوده بیرونی و از بین‌رفتن مرزهای درون فضا با بیرون، در عین تفکیک فضاها از یکدیگر، سبب ارتقاء کیفیت فضاها و خوانایی و دعوت‌کنندگی بیشتر به غرفه ایران شده و همچنین استـفاده مناسب از رنگ‌ها، مخصوصا رنگ فیروزه‌ای که از دیرباز در معماری ایرانی مورد استفاده بوده، در کنار فرم کوشک‌مانند غرفه، سبب هویت‌بخشی به آن شده است.

غرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدیغرفه ایران در نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی ۲۰۱۸ / صائب علیمحمدی

Iran Pavilion for International Tourism Exhibitions 2018
Architect: Saeb Alimohammadi
Date: 2018
Area: 150, 250, 500 sqm (3 Types)
Status: Competition Proposal / 1st Place
Client: Iran Cultural Heritage, Handcrafts & Tourism Organization

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *