دفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شار

Pazira Gasht Travel Agency / Shaar Office

دفتر مسافرتی پذیرا گشت
معمار: دفتر معماری شار (احمد قدسی‌منش)
موقعیت: شیراز، ایران
تاریخ: 1397
مساحت: 57 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: محمدرضا پورحسینی
تیم طراحی: مریم ناظم‌البکا، پریسا پناهی، سمانه زارع
تیم اجرا: رضا فتحی، محمدرضا احمدی، افشین زارع
عکس: امیرعلی غفاری

دفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شار

فضای موجود پروژه شامل یک واحد تجاری متروکه (از یک مجموعه بزرگ تجاری اداری) در بر خیابان، به مساحت 40 مترمربع، و یک انباری در زیرزمین، به مساحت 17 مترمربع و بدون دسترسی داخلی از واحد تجاری بود. قصد کارفرما از بازسازی این فضا، تبدیل آن به یک آژانس مسافرتی بود و در این راستا خواسته‌های متعددی داشت که می‌بایست با توجه به فضاهای موجود و محدودیت‌هایی که در همه پروژه‌های بازسازی وجود دارند، به حقیقت می‌پیوست.

دفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شار
Courtesy of Shaar Office | Photo: Amirali Ghaffari

علایق کارفرما عبارت بود از فضای کاری گرم و صمیمی و خارج از سبک‌های اداری تجاری رایج، و استفاده از مصالح سنتی نظیر آجر، با توجه به بافت منطقه. نیازهای او نیز شامل فضای کار برای حداکثر تعداد ممکن پرسنل، اتاق مدیریت، فضاهای خدماتی (آشپزخانه و سرویس بهداشتی)، رختکن و کمدهای شخصی پرسنل، و فضای استراحت بود.

دفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شار
Courtesy of Shaar Office | Photo: Amirali Ghaffari

ما با درنظرگرفتن علایق و نیازهای کارفرما، و پس از بررسی همه‌جانبه نقاط ضعف و قدرت پروژه، با انجام مجموعه اقدامات زیر درصدد تامین هرچه بهتر کلیه موارد درخواستی کارفرما برآمدیم:
|- فرم متفاوت بدنه بیرونی و ایجاد جذابیت بصری از بیرون به داخل
|- طراحی فضای سبز داخلی برای ایجاد حس خوب در پرسنل
|- طراحی میزکار مطابق با نیاز پرسنل
|- به‌دست‌آوردن بدنه یکپارچه برای ایجاد حس فضایی بزرگ‌تر، با حذف انفکاک بدنه و سقف
|- جانمایی بهینه عملکردهای متعدد در کنار یکدیگر
|- رسیدن به بیشترین زاویه دید از داخل به بیرون و بالعکس
|- تنوع فضایی
|- استفاده از مصالح سنتی هماهنگ با بافت منطقه، نظیر آجر و کاشی لعاب‌دار
|- استفاده حداکثری از نور طبیعی
|- تغییر کاربری انباری موجود در زیرزمین به رختکن و فضای استراحت کارکنان
|- بهسازی پیاده‌راه حریم تجاری و طراحی باغچه
|- تامین فضای کار برای پنج نفر

دفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شاردفتر مسافرتی پذیرا گشت / دفتر معماری شار

Pazira Gasht Travel Agency
Architect: Shaar Office (Ahmad Ghodsimanesh)
Location: Shiraz, Iran
Date: 2018
Area: 57 sqm
Status: Completed
Client: Mohammadreza Pourhosseini
Design Team: Maryam Nazemolboka, Parisa Panahi, Samaneh Zare
Construction Team: Reza Fathi, Mohamadreza Ahmadi, Afshin Zare
Photo: Amirali Ghaffari

This project purpose was to renovate a small commercial unit to a travel agency. The client had several demands that should have come true, according to the available spaces and the constraints that exist in all renovation projects. Available space includes a commercial unit with an area of 40 square meters, and a warehouse in the basement, with an area of 17 square meters, without internal access from the commercial unit.

Client’s interests were create a warm and intimate workspace, out of common commercial offices, and use traditional materials such as brick, and his needs were maximum workspace for staffs, administrator room, service space (kitchen and WC), locker room with private closet, and rest room.

Considering the client’s interests and needs, and a comprehensive review of the strengths and weaknesses of the project, we aimed at providing the best possible solutions to all of the client’s demands, by carrying out a set of measures including:
|- Different form of exterior view and create visual attraction
|- Utilize brick and glazed tiles as traditional materials, and combine with new designs
|- Sidewalk and commercial privacy improvement by flower-box design
|- Maximum use of sun light
|- Designing work desk in accordance with staff’s requirements
|- Get integrated body to create larger spatial sense (removing wall and ceiling junction)
|- Optimal placement of multiple functions together
|- Designing interior green space to stimulation good sense
|- Adaptation of basement with the staff’s requirements

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *