ویلای اصالت / دفتر معماری فب

Esalat Villa / FAB Architects

ویلای اصالت

دفتر معماری فب (امیراعلا فیروزی نیاکی، ندا بخشنده)

موقعیت: شهرک دریاکنار، بابلسر، مازندران، ایران
تاریخ: ۱۴۰۱
مساحت: ۲۴۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: علیرضا اصالت
مدیر پروژه: علی شهاب
سازه: سیدمحی‌الدین طیبی
تاسیسات مکانیکی: علی اصغریان
اجرا و نظارت: امیراعلا فیروزی نیاکی، ندا بخشنده
همکار اجرایی: پیام کاویار
عکس: استودیو نیل

طراحی ویلای اصالت با دو چالش اصلی مواجه بود: اول، محدودیت سطح اشغال بر اساس ضوابط ساخت‌وساز در شهرک؛ دوم، درخواست کارفرما مبنی بر ساخت حداکثری در محدوده مجاز زمین، در قالب یک ویلای دو طبقه. از آنجایی که میزان حیاط و فضای سبز مورد نیاز پروژه با درخواست کارفرما در مورد سطح زیربنا مغایر بود، همین موضوع تبدیل به چالش اصلی پروژه شد.

ویلای اصالت / دفتر معماری فب
Courtesy of FAB Architects | Photo: Neel Studio

رویکرد ما در حل مسئله پروژه، در نظر گرفتن توده بنا به مثابه یک پنیر متخلخل با فضاهای پر و خالی بود؛ اینکه چگونه می‌توانیم از فضاهای منفی به عنوان نقاط مکمل فضاهای مثبت استفاده کنیم. ورودی، بالکن‌ها، ویدها و باغچه‌های کوچک فضاهای منفی هستند که به عنوان فضاهای تامل و نشستن در داخل و بیرون از خانه استفاده می‌‌شوند و به لحاظ افزایش کیفیت فضای داخلی از نظر نورگیری و دید و منظر بصری، حائز اهمیت هستند.

ویلای اصالت / دفتر معماری فب
Courtesy of FAB Architects | Photo: Neel Studio

پس از جانمایی ویلا و تعیین عملکرد فضاها، از برش‌ها استفاده کردیم تا از توده اولیه کم کنیم و به حجم مورد نظر خود برسیم. با تعریف سیرکولاسیون حرکتی نیز همزیستی بین فضاهای مثبت و منفی معنادار شد و  نیاز ساکنان خانه در مشاهده و استفاده از این فضاهای خالی را به میزان رضایت‌بخشی ارتقا داد.

ویلای اصالت / دفتر معماری فب
Courtesy of FAB Architects | Photo: Neel Studio

محل پارک ماشین به درخواست کارفرما، به خارج از زمین انتقال یافت، و از جبهه شمالی، یک ورودی پیاده به داخل ویلا که در ادامه، امکان حرکت در ضلع شرقی و پیرامون ساختمان و حیاط‌خلوت‌ جنوبی را میسر می‌سازد، شکل گرفت. همچنین به وسیله چند پله در طبقه همکف، ارتباط بین فضای داخل و حیاط کوچک ضلع جنوبی تامین شد. ارتباط فضاهای خدماتی در طبقه همکف و فضاهای خصوصی در طبقه اول نیز به وسیله یک پله داخلی صورت می‌پذیرد.

ویلای اصالت / دفتر معماری فب
Courtesy of FAB Architects | Photo: Neel Studio

با توجه به اینکه دو ضلع غربی و شمالی ویلا رو به محوطه شهرک، و دو ضلع دیگر رو به فضای همسایگی هستند، میزان بازشوهای نورگیر برای فضاهای داخلی بر اساس میزان محرمیت، استفاده حداکثری از نور طبیعی در طول روز، و دید بصری به فضاهای سبز پیرامونی سازمان‌دهی شد. همچنین از آنجا که عدم استفاده از پشت‌بام برای تجمع و بهره‌وری ساکنان و ایجاد فضای سبز، از محدودیت‌های ضوابط ساخت‌وساز در شهرک بود، دسترسی به بام صرفا محدود به یک پله خلبانی برای بازدید دوره‌ای از سیستم تاسیساتی شد.

Esalat Villa

FAB Architects (Amirala Firoozi Niaki, Neda Bakhshandeh)

Location: Daryakenar Town, Babolsar, Mazandaran, Iran
Date: 2022
Status: Completed
Area: 240 sqm
Client: Alireza Esalat
Project Manager: Ali Shahab
Structure: Seyed Mohieddin Tayebi
Mechanical Engineering: Ali Asgharian
Construction & Supervision: Amirala Firoozi Niaki, Neda Bakhshandeh
Construction Team: Payam Kaviyar
Photo: Neel Studio

The project design faced two main challenges: first, the limitation of the occupancy level according to the construction regulations in the town; second, the client’s request to build the maximum allowed area of ​​the land, in the form of a two-story villa. Since the amount of yard and green space required by the project, is contrary to the client’s request regarding the built area, this became the main challenge of the project.

Our approach in solving the problem was considering the mass as a porous cheese with full and empty spaces; How can we use the negative spaces as complementary points of the positive space. Entrances, balconies, vistas and small gardens are negative spaces that are used as meditation and sitting spaces inside and outside the villa, and are important for increasing the quality of the interior space in terms of lighting and visibility.

After placing the building and determining the function of the spaces, we used cuts to reduce the initial mass, and reach the desired volume. By defining movement circulation, this coexistence between positive and negative spaces became meaningful, and improved the needs of the residents of the villa in observing and using these empty spaces, to a satisfactory level.

At the request of the client, the car parking place was moved outside the ground, and a pedestrian entrance was created from the north side of the building, which enables movement on the east side and around the building and the south backyard. Also, on the ground floor, the connection between the inner space and the small courtyard on the south side, was made by the number of stairs. The service spaces on the ground floor and private spaces on the first floor, are connected by an internal staircase.

Considering that the two western and northern sides of the building are facing the town landscape, and the other two sides are facing the neighboring space, the amount of openings for the interior spaces was organized based on privacy, maximum use of natural light during the day, and visual visibility to the surrounding green spaces. Another limitation of the construction regulations in the town, was the non-use of the roof for the gathering of the residents and the green space; hence, the access to the roof was limited to a pilot ladder for periodic visits to the utility system.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *