ویلای ناربن / استودیو معماری گرا

Narbon Villa / Gera Architecture Studio

ویلای ناربن

استودیو معماری گرا (حسین نمازی)

موقعیت: چترود، کرمان، ایران
تاریخ: ۱۴۰۱
مساحت: ۳۵۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: مصطفی منظوری، رویا جمشیدی
تیم طراحی: مرضیه مهران‌فر، مهدی عرب عامری، امیرمسعود دریکوند، مهراد قادری، محمد شکوری
سازه: معین‌الدینی
تاسیسات: کاوه آهنگر داوودی
اجرا: استودیو معماری گرا
مدیریت اجرا: مهرداد عاقل‌نژاد 
مدل‌سازی و گرافیک: امیرمسعود دریکوند
عکس: محمدحسن اتفاق

در بدو ورود، با نگاه‌داشتن دیوار کاهگلی باغ و ایجاد دیواری در پشت آن، ضمن حفظ بافت موجود منطقه، به تعریف مجدد مرزهای پروژه با کوچه و رهگذران و تداعی خاطرات قدیمی‌ پرداختیم. سپس با ایجاد شکافی در دیوار و جانمایی یک درب شیشه‌ای، ورودی باغ را تعریف کردیم تا بخشی از دارایی این باغ را که شامل درختان قدیمی چنار و نیز جوی آبی بود که از این ملک به زمین‌های کشاورزی راه پیدا می‌کرد، با رهگذران و همسایگان به اشتراک بگذاریم.

ویلای ناربن / استودیو معماری گرا
Couurtesy of Gera Architecture Studio | Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

پس از ورود، با ایجاد یک گودال‌باغچه، سایت را به ساختمان مرتبط ساختیم. در انتها با ساختمانی مواجه می‌شویم که فهم روشنی از آن وجود ندارد، ولی با دو گشودگی عمیق که بخشی از آسمان را به تملک خود درآورده‌اند، معرفی می‌شود و با بهره‌مندی از بازی میان نور و سایه، هر لحظه از روز به گونه‌ای متفاوت خود را معرفی و ما را به سمت خود دعوت می‌کند. در واقع، فضاهای خانه به نوعی در میان این شکاف‌ها ایجاد و تکثیر شده است، یک هسته متراکم آجری چاک‌خورده‌ که می‌خواهد روایتی از احساس‌ها و تجربه‌های متفاوتی را از درون خود بازگو کند.

ویلای ناربن / استودیو معماری گرا
Couurtesy of Gera Architecture Studio | Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

گشودگی اول، محور ورودی اصلی است که پس از ورود می‌توانیم در خانه حضور داشته باشیم یا راهمان را به سمت باغ و محوطه‌ پشت ادامه دهیم، به نوعی که کارکردی همانند کوشک را برای مخاطبش تداعی کند. گشودگی دوم به گونه‌ای وسوسه‌انگیز ما را به بام‌ها می‌کشاند تا در آن‌جا با بهره‌مندی از دیوارهای بلند سایه‌انداز و چندسطحی‌کردن بام، هم بتوانیم از تاثیرات سایه‌اندازی دیوارها بر روی هم، برای هماهنگی با اقلیم بهره‌مند شویم، و هم با ایجاد قاب‌هایی از مناظر پیرامون، پیوند زنده‌ای بین مخاطب و بنا شکل دهیم و فضایی را برای رصد ستارگان، تماشای فیلم و شب‌نشینی‌ها، و در نهایت، بازتعریفی از عملکرد مغفول‌مانده بام که ریشه در این اقلیم دارد، فراهم سازیم.

Narbon Villa

Gera Architecture Studio (Hossein Namazi)

Location: Chatrud, Kerman, Iran
Date: 2022
Area: 350 sqm
Status: Completed
Client: Mostafa Manzori, Roya Jamshidi
Design Team: Marzieh Mehranfar.Mehdi Arab Ameri, Amirmasoud Derikvand, Mehrad Ghaderi, Mohamad Shakori
Structure: Mr. Moeinedini
MEP Consultant: Kaveh Ahangar Davodi
Construction: Ebrahim Shamsolahi
Construction Management: Mehrdad Aghelnejad
Modeling & Graphic: Amir-Masoud Derikvand
Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

Initially, we preserved the thatched wall of the garden, while creating a new wall behind it. This allowed us to maintain the existing texture of the place and redefine its boundaries with alleys, giving a nostalgic touch to passersby and evoking old memories. By creating a gap in the wall and installing a glass door, we established an entrance to the garden. This served the purpose of sharing the garden’s assets, such as the old sycamore trees and the watercourse is reaching the agricultural land from this property, with neighbors and passersby.

Upon entering, our aim was to connect the courtyard with the house. We achieved this through a sunken courtyard, which provides a cool shade during hot and long days. In this setting, we encounter a building that captures a portion of the sky, thanks to two deep rifts we refer to as “sky rifts” which are on the way of air circulation and wind that can help interior air conditioning. By utilizing sunlight, shadows, and architectural elements, the building presents itself differently throughout the day. Once inside, we have the option to remain in the house or continue towards the back garden. Conceptually, the house functions as a pavilion, drawing inspiration from the architectural heritage of this climate and culture.

The second rift also entices us to explore the roofs, where we can enjoy the shade provided by long walls and multi-level roofs. These walls and gaps not only help keep the building cool by creating shadows and saving the energy in hot days, but also frame the surrounding scenery, establishing a dynamic connection between the viewers and the building. Additionally, they create a space for stargazing, watching movies, enjoying nights out, and ultimately redefining the purpose of the neglected roof, which is deeply rooted in this climate and culture.

In essence, the house’s spaces are distributed and interwoven between these rifts and a dense core of cracked bricks that aims to narrate a story of diverse emotions and experiences from within.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *