Architecture & Urbanism Criticism Panel

Architecture & Urbanism Criticism Panel 198

یکصد و نودوهشتمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
سومین نشست «تهران، کارگاه ساختمانی»: اقتصاد

سخنران: فریبرز رئیس‌دانا
اعضای پنل: پویا احمدی، مجید روستا، فردین یزدانی
گرداننده پنل: بهرنگ سپهوند
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 16 بهمن 1396، خانه هنرمندان ایران

یکصد و نودوهشتمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی ـ سومین نشست «تهران، کارگاه ساختمانی»: اقتصاد

Architecture & Urbanism Criticism Panel 197

یکصد و نودوهفتمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
تاملی در الفبای ایرانشهر در نظام شهرسازی ایران (با محوریت تهران)

سخنرانان: سیدمحسن حبیبی، احمد سعیدنیا، جواد مهدی‌زاده
مدیر پنل: فریدون گازرانی
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 9 بهمن 1396، خانه هنرمندان ایران

این نشست، به دلیل سرما و یخبندان، لغو شد.

یکصد و نودوششمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی: تاملی در الفبای ایرانشهر در نظام شهرسازی ایران (با محوریت تهران)

Architecture & Urbanism Criticism Panel 195

یکصد و نودوپنجمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
تداوم توسعه شهری با چه ویژگی‌هایی در راه است؟

سخنران: سپیده شفائی
اعضای پنل: سعید ایزدی، کامبیز مشتاق گوهری، اسفندیار زبردست
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 18 دی 1396، خانه هنرمندان ایران

یکصد و نودوپنجمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی: تداوم توسعه شهری با چه ویژگی‌هایی در راه است؟

Architecture & Urbanism Criticism Panel 194

یکصد و نودوچهارمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
وضعیت اجتماعی منطقه زلزله‌زده کرمانشاه؛ نقش‌هایی که در پساحادثه می‌توانیم ایفا کنیم

سخنران: محمد ایران‌منش
اعضای پنل: فتح‌اله حقانی، مهدی زارع، محمد سالاری
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 11 دی 1396، خانه هنرمندان ایران

یکصد و نودوچهارمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی: وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی منطقه زلزله‌زده کرمانشاه؛ نقش‌هایی که در پساحادثه می‌توانیم ایفا کنیم

Architecture & Urbanism Criticism Panel 193

یکصد و نودوسومین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
دومین نشست «تهران، کارگاه ساختمانی»: معماری؛ استهلاک محیط‌زیست شهری

سخنرانان: محمد درویش، محمدرضا مثنوی، مهرداد هاشم‌زاده همایونی
گرداننده پنل: نگار صبوری
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 13 آذر 1396، خانه هنرمندان ایران

یکصد و نودوسومین گفتمان نقد معماری و شهرسازی ـ دومین نشست «تهران، کارگاه ساختمانی»: معماری؛ استهلاک محیط‌زیست شهری