Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 195

یکصد و نود و پنجمین گفتمان هنر و معماری
شهر، جامعه و دیوارنگاره‌ها

سخنرانان: محسن مسعودیان، امیرمسعود امیرمظاهری
پنل گفتگو: انوشه منصوری، محمدمهدی محمودی، شهریار سیروس

چهارشنبه 5 اسفند 1394، باغ موزه قصر

event-0455

اطلاعات تکمیلی ›››

Art & Architecture Panel 193

یکصد و نودوسومین گفتمان هنر و معماری
یکصد معمار، یکصد انتخاب / نشست پنجم
بناهای برگزیده معماری معاصر ایران از نگاه معماران

سخنرانان: ایرج اعتصام، گیتی اعتماد، فریبرز دولت‌آبادی، فواد رفیعی، محمد سمنانی، بابک شکوفی، فریده صائبی، محمدحسن طالبیان، احمد گشایشی، حسین ناصری، محسن وفامهر
مدیر پروژه: بهروز مرباغی
دبیر اجرایی: نگار جوکار

چهارشنبه 21 بهمن 1394، باغ موزه قصر

event-0448

اطلاعات تکمیلی ›››

Art & Architecture Panel 192

یکصد و نودودومین گفتمان هنر و معماری
باغ‌های کن، آخرین بازمانده باغ‌های تهران

سخنرانان: کیانوش سوزنچی، محمد میرزایی
پنل گفتگو: محمد حقانی، پیروز حناچی، علی دشتی، محمدحسین بوچانی
دبیر پنل: علیرضا قهاری
دبیر نشست: غزال کرامتی

چهارشنبه 14 بهمن 1394، باغ موزه قصر

event-0445

اطلاعات تکمیلی ›››

Art & Architecture Panel 191

یکصد و نودویکمین گفتمان هنر و معماری
اندیشیدن درباره فضا

سخنرانان: محمود عبدالله‌زاده
پنل گفتگو: کمال اطهاری، محمدسعید ایزدی، سیدمحسن حبیبی، مظفر صرافی
دبیر پنل: شهریار سیروس

چهارشنبه 7 بهمن 1394، باغ موزه قصر

event-0443

اطلاعات تکمیلی ›››