Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 262

دویست و شصت‌ودومین گفتمان هنر و معماری
خیابان ولیعصر، مکانی برای زندگی

پنل گفتگو: ایرج اعتصام، سیدمحمد بهشتی، احمد سعیدنیا، سامان سیار، اسماعیل شیعه، حمید میرمیران، اسکندر مختاری طالقانی
دبیر پنل: عباس شیعه

چهارشنبه 29 آذر 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و شصت‌ودومین گفتمان هنر و معماری: خیابان ولیعصر، مکانی برای زندگی

Art & Architecture Panel 258

دویست و پنجاه‌وهشتمین گفتمان هنر و معماری
معماران آشوری؛ با یاد داوید اوشانا

|- نمایش مستند «معماران آشوری امروز ایران»
ارائه: بهروز مرباغی، الهام شریفی علی‌آبادی، فرید توکلی، عرفان خسروی، علی ذوالقدریها
اعضای پنل: اسماعیل یغمایی، رونالد توماس‌زاده، سیروس باور

چهارشنبه 24 آبان 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و پنجاه‌وهشتمین گفتمان هنر و معماری: معماران آشوری؛ با یاد داوید اوشانا

Art & Architecture Panel 257

دویست و پنجاه‌وهفتمین گفتمان هنر و معماری
بزرگداشت روز جهانی شهرسازی

پنل گفتگو: حسن برمک وزیری، ایرج اعتصام، گیتی اعتماد، بهرام فریور صدری، حمید ماجدی
دبیر پنل: سیمین حناچی

چهارشنبه 17 آبان 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و پنجاه‌وهفتمین گفتمان هنر و معماری: بزرگداشت روز جهانی شهرسازی

Art & Architecture Panel 256

دویست و پنجاه‌وششمین گفتمان هنر و معماری
چهارمین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ چهل‌ستون اصفهان

پنل گفتگو: ابوالحسن میرعمادی، علی طاهری
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 10 آبان 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و پنجاه‌وششمین گفتمان هنر و معماری؛ چهارمین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ چهل‌ستون اصفهان

Art & Architecture Panel 255

دویست و پنجاه‌وپنجمین گفتمان هنر و معماری
تاریخ شفاهی میراب‌ها و میرابی

|- نحوه توزیع آب در شهر قزوین، از زبان میراب‌ها و بعضا شهروندان قدیمی این شهر

پنل گفتگو: مهدی مجابی، ناصر نوروززاده چگینی، سمیه مراقی
دبیر پنل: نسیم ایرانمنش

چهارشنبه 26 مهر 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و پنجاه‌وپنجمین گفتمان هنر و معماری: تاریخ شفاهی میراب‌ها و میرابی