Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 246

دویست و چهل‌وششمین گفتمان هنر و معماری
شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

پنل گفتگو: کمال اطهاری، علی اعطا، عبدالعلی رضایی، محمود عبدالله‌زاده، ترانه یلدا
دبیر پنل: سیمین حناچی

چهارشنبه 11 مرداد 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وپنجمین گفتمان هنر و معماری: شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

Art & Architecture Panel 244

دویست و چهل‌وچهارمین گفتمان هنر و معماری
آیین رونمایی و امضاء جلد چهارم کتاب اندیشه معماران معاصر ایران

پنل گفتگو: سیروس باور، مصطفی بهزادفر، عباس فرخ زنوزی، احمد سعیدنیا، شهرام گل‌امینی
دبیر پنل: علیرضا قهاری

چهارشنبه 28 تیر 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وچهارمین گفتمان هنر و معماری: آیین رونمایی و امضاء جلد چهارم کتاب اندیشه معماران معاصر ایران

Art & Architecture Panel 243

دویست و چهل‌وسومین گفتمان هنر و معماری
چهارمین دوره جایزه دکتر منوچهر مزینی (دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی)

سخنرانان: ایرج اعتصام، احمد سعیدنیا، خوبچهر کشاورزی، اسکندر مختاری، پرویز مزینی

چهارشنبه 21 تیر 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وسومین گفتمان هنر و معماری: چهارمین دوره جایزه دکتر منوچهر مزینی (دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی)

Art & Architecture Panel 239

دویست و سی‌ونهمین گفتمان هنر و معماری
میراث جهانی باغ ایرانی (به یاد دکتر علی‌اکبر صارمی)

معرفی مصادیقی از باغ‌های ایرانی در شرق و غرب (باغ‌های کشمیر، الحمرا، لاهور و تاج محل)

پنل گفتگو: هدی علم‌الهدی، حسین سلطان‌زاده، خوبچهر کشاورزی، ترانه یلدا
دبیر پنل: شهریار سیروس

چهارشنبه 27 بهمن 1395، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

event-0580

Art & Architecture Panel 238

دویست و سی‌وهشتمین گفتمان هنر و معماری
نشست پنجم ضرورت تحول در آموزش معماری: تجربه عملی و آشنایی با فرایند ساخت

سخنرانان: فرهاد احمدی، ایرج کلانتری، محمود گلابچی، عمید مسعودی، ابوالحسن میرعمادی، محسن وفامهر

چهارشنبه 20 بهمن 1395، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

event-0577