Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 251

دویست و پنجاه‌ویکمین گفتمان هنر و معماری
سومین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی اکبریه بیرجند

پنل گفتگو: آرش شریفی، علی طاهری، ابوالحسن میرعمادی، یزدان هوشور
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 29 شهریور 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و پنجاه‌ویکمین گفتمان هنر و معماری؛ سومین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی اکبریه بیرجند

Art & Architecture Panel 250

دویست و پنجاهمین گفتمان هنر و معماری
علی حاتمی و معماری تصویر؛ نقش معماری و فضا در آثار سینماگران مؤلف ایران

پنل گفتگو: شهریار سیروس، علیرضا زرین‌دست، حبیب‌الله شیبانی
دبیر پنل: امید جوانبخت

چهارشنبه 22 شهریور 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و پنجاهمین گفتمان هنر و معماری: علی حاتمی و معماری تصویر؛ نقش معماری و فضا در آثار سینماگران مؤلف ایران

Art & Architecture Panel 250 (cancelled)

دویست و پنجاهمین گفتمان هنر و معماری
حوزه تمدنی کارون

پنل گفتگو: سیدکیانوش لاری بقال، حبیب عابدی، روح‌الله مجتهدزاده، معصومه حاجی‌زاده
دبیر پنل: فاطمه ظفرنژاد

چهارشنبه 8 شهریور 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

به علت اشکال فنی،  این برنامه لغو و برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد.

دویست و پنجاهمین گفتمان هنر و معماری: حوزه تمدنی کارون

Art & Architecture Panel 248

دویست و چهل‌وهشتمین گفتمان هنر و معماری
یزد من ثبت شد؛ جشن ثبت جهانی شهر یزد

پنل گفتگو: جلیل شاهی، محمدحسن طالبیان، نریمان فرح‌زا، عمید مسعودی
دبیر پنل: پرویز طلائی

چهارشنبه 25 مرداد 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وهشتمین گفتمان هنر و معماری: یزد من ثبت شد؛ جشن ثبت جهانی شهر یزد

Art & Architecture Panel 247

دویست و چهل‌وهفتمین گفتمان هنر و معماری
دومین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی شاهزاده ماهان

پنل گفتگو: خوبچهر کشاورزی، آزاده شاهچراغی، آرش شریفی، علی طاهری
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 18 مرداد 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وهفتمین گفتمان هنر و معماری؛ دومین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی شاهزاده ماهان

Art & Architecture Panel 246

دویست و چهل‌وششمین گفتمان هنر و معماری
شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

پنل گفتگو: کمال اطهاری، علی اعطا، عبدالعلی رضایی، محمود عبدالله‌زاده، ترانه یلدا
دبیر پنل: سیمین حناچی

چهارشنبه 11 مرداد 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وپنجمین گفتمان هنر و معماری: شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

Art & Architecture Panel 244

دویست و چهل‌وچهارمین گفتمان هنر و معماری
آیین رونمایی و امضاء جلد چهارم کتاب اندیشه معماران معاصر ایران

پنل گفتگو: سیروس باور، مصطفی بهزادفر، عباس فرخ زنوزی، احمد سعیدنیا، شهرام گل‌امینی
دبیر پنل: علیرضا قهاری

چهارشنبه 28 تیر 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وچهارمین گفتمان هنر و معماری: آیین رونمایی و امضاء جلد چهارم کتاب اندیشه معماران معاصر ایران

Art & Architecture Panel 243

دویست و چهل‌وسومین گفتمان هنر و معماری
چهارمین دوره جایزه دکتر منوچهر مزینی (دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی)

سخنرانان: ایرج اعتصام، احمد سعیدنیا، خوبچهر کشاورزی، اسکندر مختاری، پرویز مزینی

چهارشنبه 21 تیر 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وسومین گفتمان هنر و معماری: چهارمین دوره جایزه دکتر منوچهر مزینی (دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی)