Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 322

سیصد و بیست و دومین گفتمان هنر و معماری
تاریخ شفاهی دانش‌آموختگان ایرانی در ایتالیا

پنل گفتگو: ایرج اعتصام، سیروس باور، جهانگیر درویش، داریوش زمانی
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 5 تیر 1398، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

سیصد و بیست و دومین گفتمان هنر و معماری: تاریخ شفاهی دانش‌آموختگان ایرانی در ایتالیا

Art & Architecture Panel 316

سیصد و شانزدهمین گفتمان هنر و معماری
خانه ـ مدرسه؛ گامی نو در حکمت قدیم

|- معرفي، نقد و ارزيابي ده طرح منتخب کارگاه کرمانشاه مجله ویلا (طراحی خانه‌اي براي يك معلم)

پنل نقد و ارزیابی: فیروز فیروز، سامان مسگریان، عمید مسعودی
دبیر پنل: امیرعباس ابوطالبی

چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

سیصد و شانزدهمین گفتمان هنر و معماری: خانه ـ مدرسه؛ گامی نو در حکمت قدیم

Art & Architecture Panel 315

سیصد و پانزدهمین گفتمان هنر و معماری
نشست پژوهشگران و طراحان مسابقه کارگاهی قنات سنگلج

نقد و نظر: حسین شهرابی
با حضور: علی محمد سعادتی، مصطفی حسینی کومله
دبیر نشست: غزال کرامتی

رتبه اول: مهناز محمودی زرندی (معمار)، محمدرضا افتخاری، آرش عزیزیان، لیلا اصلانی
رتبه دوم مشترک: بابک شکوفی مقیمیان (معمار)، رایحه آورگانی، امیر ملکشاهی بندپی، فاطمه کماری
رتبه دوم مشترک: مهدی خاک‌زند (معمار منظر)، ریحانه خجسته صفا، کامیار فاطمی‌فر، خاطره همتی
رتبه سوم: مهری یحیایی تکرمی (طراح شهری)، بهنام کوچکیان جزی، مرجان علائی، زهرا عریانی
منتخب مردم: مهرداد زواره محمدی (معمار)، سارا موسوی‌نسب، درسا شاپوری، علیرضا مرآتی

چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

سیصد و پانزدهمین گفتمان هنر و معماری: نشست پژوهشگران و طراحان مسابقه کارگاهی قنات سنگلج

Art & Architecture Panel 314

سیصد و چهاردهمین گفتمان هنر و معماری
هفتمین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی پهلوان‌پور مهریز یزد

پنل گفتگو: فرامرز تطهیری مقدم، خوبچهر کشاورزی، ابوالحسن میرعمادی
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

سیصد و چهاردهمین گفتمان هنر و معماری ـ هفتمین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی پهلوان‌پور مهریز یزد