Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 129

یکصد و بیست‌ونهمین گفتمان هنر و معماری: گنبد مینایی
بازخوانی رابطه معماری با شعر و ادب ایران

سخنرانان: سیدرضا آزمایش، علیرضا بخشعلی، حبیب‌الله شیبانی, بهروز مرباغی
هنرمند و شاعر میهمان: محمدعلی بهمنی

چهارشنبه 29 مرداد 1393، باغ موزه قصر

event-0118

اطلاعات تکمیلی ›››

Art & Architecture Panel 126

یکصد و بیست‌وششمین گفتمان هنر و معماری: فناوری‌های نوین معماری و ساخت
اعضای پانل: جلیل اولیا، محمدحسن فلاح، عبدالرضا فریدنائینی، جعفر قرائتی ستوده، حسن نظرزاده دباغ
مسئول پانل: انوشه منصوری
چهارشنبه اول مرداد 1393، باغ موزه قصر

event-0103

اطلاعات تکمیلی ›››