Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 123

یکصد و بیست‌وسومین گفتمان هنر و معماری: معماری و فرهنگ آشوری
سخنرانان: یوناتن بت کلیا، ویکتور بارین، رضا حکمت، عبدالمجید ارفعی، رونالد توماس‌زاده، علی طاهری، نینوس مقدس‌نیا، داوید پیرا، کارلین عیشو نژادیان
چهارشنبه 11 تیر 1393، باغ موزه قصر

event-0094

اطلاعات تکمیلی ›››

Art & Architecture Panel 121

یکصد و بیست‌ویکمین گفتمان هنر و معماری: معماری بی‌دفاع
نگاهی منتقدانه به معماری معاصر ایران از منظر دفاع غیرعامل
سخنرانان: محمدرضا خیراندیش، ساسان سوادکوهی، مصطفی فرزام شاد
چهارشنبه 28 خرداد 1393، باغ موزه قصر

event-0083

اطلاعات تکمیلی ›››