Catherine Spiridonoff

An Analytical Review on Villa No. 30 / Catherine Spiridonoff

تحلیلی بر معماری ویلای شماره 30 / کاترین اسپریدونف
در حاشیه داوری جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398

آنچه در ادامه می‌خوانید، تحلیلی است از کاترین اسپریدونف، یکی از داوران دومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (1398)، درباره معماری ویلای شماره 30، اثر مهندسین مشاور پادیر (سعید میرمحمدصادقی و لادن زارعی) که امسال رتبه نخست این جایزه را به خود اختصاص داد.

تحلیلی بر معماری ویلای شماره 30 / کاترین اسپریدونف
Courtesy of Catherine Spiridonoff

Read More ›››

Iranian Architect Merit Award 2019

جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

رویکرد: معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز

برگزارکننده: وب‌سایت معمار ایرانی
داوران: فرشاد فرهی، مهرداد ایروانیان، بهروز منصوری، کاترین اسپریدونف، آرش بصیرت

شرایط شرکت‌کنندگان: ساختمان‌های مسکونی ویلایی که تا پایان سال 1397، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند، در این جایزه شرکت داده می‌شوند.

Read More ›››