Mehrdad Zavareh Mohammadi | مهرداد زواره محمدی

Interview with Eskandar Mokhtari & Mehrdad Zavareh Mohammadi: Plasco Building, from the Past into the Future

رادیوفیلم‌خانه معمار ایرانی
گفت‌وگو با اسکندر مختاری و مهرداد زواره محمدی: ساختمان پلاسکو، از گذشته تا آینده

برنامه خشت و خیال، رادیو فرهنگ، چهارشنبه 25 مرداد 1396 | کارشناس برنامه: حمید ترابی

Interview with Mehrdad Zavareh Mohammadi

گفت‌وگوی روزنامه شرق با مهرداد زواره محمدی
محبوس در ابعاد مکعب

افسانه شفیعی

دوسالانه ونیز یکی از معتبرترین رویدادهای هنری است که هر دوسال یک‌بار در ایتالیا برگزار می‌شود. ایران امسال هفتمین حضور خود را در این دوسالانه تجربه می‌کند. دوسالانه ونیز در سال‌های فرد به هنر اختصاص دارد و در سال‌های زوج به معماری، اما امسال در پاویون ایران بخشی هم برای معرفی پروژه‌های معماری طراحی شده تا زمینه‌ای مساعد برای حضور در دوسالانه معماری ۲۰۱۶ ونیز فراهم شود. بخش معماری با طراحی پرفورمنسی از مکعب‌های سیال به ارائه پروژه‌های ساخته‌شده و معاصر ایران نظر دوخته که به ارتباط تنگاتنگ هنر و معماری کمک کرده است. درهمین‌رابطه با مهرداد زواره‌محمدی به گفت‌وگو نشستیم.

© sharghdaily.com | Photo: Raoufeh Rostami

Read More ›››