Mohammadreza Moghtader | محمدرضا مقتدر

In Remembrance of Mohammadreza Moghtader / Dariush Shayegan

یادی از دوستی عزیز و بی‌همتا
به بهانه درگذشت رضا مقتدر معمار

داریوش شایگان

چه دردناك است از فقدان دوستی سخن گفتن كه صمیمانه دوستش می‌‌داشتی، فضایل انسانی‌اش را می‌ستودی، و تمام اوقات خوش زندگی‌ات عجین با حضور پرثمر او بود. دوستی كه همزاد تو بود و با اینكه طی شصت‌واندی سال با او محشور بودی، كوچك‌ترین رفتار ناپسندی در او نیافتی.
محمدرضا مقتدر، ابتدا هنرمندی حساس، و معماری سرشار از ذوق هنری بود كه هنوز هم كه هنوز است ردّ و نشان هنرش در بناهایی در گوشه‌گوشه ایران هویداست، صاحب‌نظران این رشته حتماً درباره آثار ماندگارش قلمفرسایی خواهند كرد.

Read More ›››

Mohammadreza Moghtader, Well-Known Iranian Architect, dies at 83

محمدرضا مقتدر، معمار هتل‌ها و ساختمان‌های دانشگاهی، درگذشت

زادروز: ۱۳۱۰، تهران
تحصیلات: دانش‌آموخته مدرسه معماری پاریس، ۱۹۵۶
درگذشت: ۱۴ اسفند ۱۳۹۳، پاریس

event-0293
© M.R Moghtader Facebook Page

Read More ›››