Parshia Qaregozloo | پرشیا قره‌گوزلو

Venice, Syria & Bahram Shirdel / Behzad Atabaki, Parshia Qaregozloo

ونیز، سوریه، بهرام شیردل

بهزاد اتابکی، پرشیا قره‌گوزلو

آنچه بهرام شیردل را همواره به شخصی مطرح در معماری معاصر ایران تبدیل کرده، فقط اکتفای او به طراحی معماری نبوده است. مراوداتش با فیلسوفان و دیگر دیسیپلین‌های وابسته به معماری و مطالعات بینارشته‌ای او در جامعه معماری سر به لاک خود فروکرده، امری متفاوت است. او همواره با همین برتری به موضوع معماری، از بالا نگریسته و به اندیشه‌های جامع و استراتژیک رجوع می‌کند. در مصاحبه بهرام شیردل با سعید برآبادی در روزنامه «شرق» مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، بخش‌هایی نهفته است که هریک از آنها می‌تواند آغازگر بحث‌هایی مفید، چه در سطح آکادمیک و چه حرفه باشد.

Read More ›››

What do Iranian Architects say about Zaha Hadid?

معماران ایرانی درباره زاها حدید چه می‌گویند؟

به مناسبت درگذشت زاها حدید، دیدگاه‌های هشت معمار ایرانی را درباره او جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

Read More ›››