Urban Research Panel

Urban Research Panel 21

بیست‌ویکمین نشست پژوهش شهری
چالش های فرهنگی ـ اجتماعی در شهرهای جدید

پژوهش پایه: نیازهای فرهنگی ـ اجتماعی ساکنان شهرهای جدید (چالش‌ها و راهکارها)
پژوهشگر: نوید سعیدی رضوانی
نقدکنندگان: حبیب‌الله طاهرخانی، ایرج قاسمی، حسین ایمانی جاجرمی
دبیر نشست: احمد سعیدنیا

سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395، جامعه مهندسان مشاور ایران

event-0479

Urban Research Panel 20

بیستمین نشست پژوهش شهری
ساختار فضایی منطقه کلانشهری تهران

پژوهش پایه: تحلیل الگوی ساختار فضایی منطقه کلانشهری تهران
پژوهشگر: موسی پژوهان
نقدکنندگان: احمد سعیدنیا، زهره دانشپور، مهرناز بیگدلی
دبیر نشست: جواد اکبری

سه‌شنبه 27 بهمن 1394، جامعه مهندسان مشاور ایران

event-0451

Urban Research Panel 19

نوزدهمین نشست پژوهش شهری
توانمندسازی مدیریت محله با مشارکت شهروندان

پژوهش پایه: بررسی عوامل موثر در توانمندسازی مدیریت محله و گسترش مشارکت شهروندان
پژوهشگران: محمد فاضلی، صلاح‌الدین قادری
نقدکنندگان: جواد مهدی‌زاده، غلامرضا کاظمیان، حسین ایمانی جاجرمی
دبیر نشست: پرویز اجلالی

سه‌شنبه 29 دی 1394، جامعه مهندسان مشاور ایران

event-0438

Urban Research Panel 18

هیجدهمین نشست پژوهش شهری
سینما به عنوان فضای عمومی در شهرهای ایران

پژوهش پایه: جامعه‌شناسی سینما در ایران
سخنران: پرویز اجلالی
نقدکنندگان: محمد تهامی‌نژاد، شهاب اسفندیاری، روبرت صافاریان
دبیر نشست: حسین ایمانی جاجرمی

سه‌شنبه اول دی 1394، جامعه مهندسان مشاور ایران

event-0427

Urban Research Panel 17

هفدهمین نشست پژوهش شهری
تاب‌آوری و طراحی شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی

پژوهشگر: سولماز حسینیون
نقدکنندگان: کیومرث ایراندوست، کامران ذکاوت، منا عرفانیان سلیم
دبیر نشست: گیتی اعتماد

سه‌شنبه 26 آبان 1394، جامعه مهندسان مشاور ایران

event-0402