پروژه‌های واجد شرایط شرکت در پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

Eligible Projects of Iranian Architect Merit Award 2022

پروژه‌های واجد شرایط شرکت در پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

ساختمان‌های مسکونی ویلایی که از آغاز سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌‌اند، واجد شرایط شرکت در پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱) هستند.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *