About

logo

معمار ایرانی، کار خود را از ۱۱ دی ۱۳۹۲ (برابر با ۱ ژانویه ۲۰۱۴)، با شعار «پنجره‌ای به آثار معماران ایرانی» آغاز کرد. این وب‌سایت در حال حاضر دارای دوازده بخش پروژه‌ها، مسابقه‌ها، جایزه‌ها، گفتگوها، نوشته‌ها، گونه‌شناسی‌ها، برگ‌هایی از تاریخ، رویدادها، مجله‌ها، کتاب‌ها، فیلم‌خانه و رادیوفیلم‌خانه است.

معمار ایرانی، مدارک و اطلاعات پروژه‌ها را به دو زبان فارسی و انگلیسی، مستقیما از خود معماران ایرانی دریافت و منتشر می‌کند. در این وب‌سایت، امکان دسترسی به آثار معماران ایرانی، بر اساس نام معماران، نام دفاتر، و عملکرد، موقعیت و تاریخ پروژه‌ها وجود دارد.

معمار ایرانی، از سال ۱۳۹۷، جایزه شایستگی معمار ایرانی را با داوری معماران سرشناس ایرانی، و به منظور معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز برگزار می‌کند.

معمار ایرانی، از سال ۱۴۰۲، گروه رسانه‌ای خود را با هدف گسترش تولید محتوای موضوعی در بستر اینستاگرام تاسیس کرد که در حال حاضر، دو صفحه فیلم‌خانه معمار ایرانی و سخن‌گاه معمار ایرانی، در کنار صفحه اصلی معمار ایرانی، این گروه رسانه‌ای را تشکیل می‌دهند.