About

logo

وب‌سایت معمار ایرانی، با هدف پوشش آثار معماران ایرانی در ایران و جهان راه‌اندازی شده است. این وب‌سایت در حال حاضر دارای دوازده بخش پروژه‌ها، مسابقه‌ها، جایزه‌ها، گفتگوها، نوشته‌ها، گونه‌شناسی‌ها، برگ‌هایی از تاریخ، رویدادها، مجله‌ها، کتاب‌ها، فیلم‌خانه و رادیوفیلم‌خانه است.

وب‌سایت معمار ایرانی، مدارک و اطلاعات پروژه‌ها را به دو زبان فارسی و انگلیسی، مستقیما از خود معماران ایرانی دریافت و منتشر می‌کند. در این وب‌سایت، امکان دسترسی به آثار معماران ایرانی، بر اساس نام معماران، نام دفاتر، و عملکرد، موقعیت و تاریخ پروژه‌ها وجود دارد.