About

logo

پنجره‌ای به
آثار معماران ایرانی و رویدادهای معماری امروز ایران

A Window to
Iranian Architects’ Works
and Iranian Contemporary Architecture’s Events

سایت معمار ایرانی، با هدف پوشش آثار معماران ایرانی در ایران و جهان و رویدادهای معماری امروز ایران راه‌اندازی شده است. این سایت در حال حاضر دارای دوازده بخش پروژه‌ها، رویدادها، مسابقه‌ها، جایزه‌ها، گفتگوها، رسانه‌ها، مجله‌ها، کتاب‌ها، اینفوگرافیک‌ها، برگ‌هایی از تاریخ، فیلم‌ها و صداهاست.

سایت معمار ایرانی، مدارک و اطلاعات پروژه‌ها را به دو زبان فارسی و انگلیسی، مستقیما از خود معماران ایرانی دریافت و منتشر می‌کند. در این سایت، امکان دسترسی به آثار معماران ایرانی، بر اساس نام معماران، نام دفاتر، و عملکرد، موقعیت و تاریخ پروژه‌ها وجود دارد.