Magazines

Koocheh Magazine 3

مجله کوچه
کوچه سوم: آپارتمان؛ پیرامون آپارتمان‌سازی و آپارتمان‌نشینی

امروزه، با توجه به انفجار جمعیت، مشکلات اقتصادی، تورم و …، خانه تبدیل به آخرین پناهگاه بشر شده است. ارجحیت سکنی‌گزیدن به زیستن موجب شده است تا خانه‌ها جای خود را به آپارتمان‌های کوچک و بزرگی بدهند که نه‌ فقط در ظاهر، بلکه در نام و نشان‌شان نیز با شهر و مردمان آن غریبه‌اند که با وجود نمونه‌های خوب، هنوز هم به‌ عنوان بزرگ‌ترین دغدغه جوامع و اساسی‌ترین نیاز بشر به شمار می‌آیند. در این راستا، کوچه در پی پرداختن به این معضل همیشگی و همواره رو به تزاید برآمده است تا با رجوع به تجربه زیسته افراد، مواجهه‌ای دقیق‌تر با این موضوع داشته باشد.

مجله کوچه، کوچه سوم: آپارتمان؛ پیرامون آپارتمان‌سازی و آپارتمان‌نشینی

Read More ›››

Koocheh Magazine 2

مجله کوچه
کوچه دوم: مال شهر؛ پیرامون دگرگونی و چالش عمومیت فضای عمومی

کلان‌‌شهرهای امروزی در کلاف سردرگم ساخت‌‌وسازهای بی‌قاعده و تقلیدی کورکورانه، تنها به قصد ابراز وجود، به دنبال چیستی خود می‌گردند و در چنین شهرهایی، فضای عمومی زیر چرخ‌های اتومبیل‌ها از بین می‌رود؛ دیگر مجالی برای پیدایش و بازتعریف آن‌ها به‌ عنوان مکانی انسان‌‌محور برای شکل‌گیری روابط اجتماعی، باقی نمی‌ماند. کمرنگ‌شدن هویت، خاطره جمعی و حس تعلق از دایره واژگان مردمان شهر، حاصل این فرایند است. کوچه به پشتوانه چنین استدلالی، با نگرش تحلیلی ـ انتقادی، به سراغ زندگی روزمره در فضاهای عمومی کلان‌شهرهای ایران رفته است.

مجله کوچه، کوچه دوم: مال شهر؛ پیرامون دگرگونی و چالش عمومیت فضای عمومی

Read More ›››