Events

Design Workshop: A House for a Teacher

کارگاه طراحی «خانه‌ای برای یک معلم»

برگزارکننده: فصلنامه ویلا + دفتر طراحی امیرعباس ابوطالبی
مشاور کارگاه: رعنا سقازاده، استادیار و مدیر آزمایشگاه طراحی سلامت در دانشکده طراحی و تحلیل محیطی دانشگاه کرنل
اعضای پنل نقد و بررسی: کامران حیرتی، فیروز فیروز

آخرین مهلت ارسال رزومه: تا 15 خرداد 1397
تاریخ بررسی و گزینش شرکت‌کنندگان: 20 خرداد 1397
تاریخ معرفی کارگاه: 27 خرداد 1397
تاریخ برگزاری کارگاه طراحی: 1 تا 15 تیر 1397

طول دوره: 4 جلسه 4 ساعته

کارگاه طراحی «خانه‌ای برای یک معلم»

Read More ›››

Architecture & Urbanism Criticism Panel 202

دویست‌ودومین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
رونمایی کتاب «جایگاه و محتوای اسناد طراحی شهری در نظام برنامه‌ریزی فضایی»

اعضای پنل: مصطفی بهزادفر، مظفر صرافی، احمد سادات‌نیا
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 7 خرداد 1397، خانه هنرمندان ایران

دویست‌ودومین گفتمان نقد معماری و شهرسازی: رونمایی کتاب «جایگاه و محتوای اسناد طراحی شهری در نظام برنامه‌ریزی فضایی»

“Alternative Architecture” Panel Discussions

سلسله نشست‌های «معماری آلترناتیو»

سلسله نشست‌های «معماری آلترناتیو» بر موضوع آموزش معماری یا به عبارت بهتر، «آموزش‌های معماری» تمرکز دارد. با توجه به افزایش و رشد شتابان موسسات معماری غیردانشگاهی در صحنه‌ آموزش، این جلسات که به صورت پنل گفتگو تدوین شده است، تلاش دارد با تمرکز بر آموزش‌های معماری خارج از دانشگاهی، چرایی و چگونگی آنها را بررسی کند و نسبت آنها را با دانشگاه بسنجد.

23 تا 25 اردیبهشت 1397، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

سلسله نشست‌های «معماری آلترناتیو»

Read More ›››

Art & Architecture Panel 274

دویست و هفتادوچهارمین گفتمان هنر و معماری
ششمین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی فین کاشان

سخنرانی ثریا بیرشک: شکل‌گیری کاشان و حومه اطراف، و نقش فین در منظر شهری آن
سخنرانی حمیدرضا جیحانی: گیاهان و ساخت منظر در باغ فین کاشان
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و هفتادوچهارمین گفتمان هنر و معماری ـ ششمین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی فین کاشان

Iran Icomos Panel 95

نود و پنجمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

سخنرانی مجید قره‌زاده شربیانی: اسناد تصویری تاریخی و کاربرد آن در مطالعات میراث فرهنگی؛ اسناد و پدیدآورندگان آنها
سخنرانی ناصر نوروززاده چگینی: داشته‌های تهران بر اساس اسناد تصویری تاریخی

سه‌شنبه18 اردیبهشت 1397، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

نود و پنجمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

Architecture & Urbanism Criticism Panel 201

دویست‌ویکمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
انتظارات حرفه از شهردار آینده

سخنرانان: علی اعطا، پیروز حناچی، حجت‌الله میرزایی، سهراب مشهودی
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 17 اردیبهشت 1397، خانه هنرمندان ایران

دویست‌ویکمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی: انتظارات حرفه از شهردار آینده