Events

Armin Daneshgar in The Jury of an International Competition in Russia

حضور آرمین دانشگر در تیم داوری یک مسابقه بین‌المللی معماری در روسیه

آرمین دانشگر، معمار ایرانی مقیم اتریش، یکی از نه داور مسابقه بین‌المللی باززنده‌سازی پل قدیمی راه‌آهن رودخانه پرگولیا به عنوان بخشی از موزه جهانی اقیانوس خواهد بود، مسابقه‌ای که در شهر کالینینگراد روسیه برگزار می‌شود و فراخوان آن به تازگی منتشر شده است. در این مسابقه معماری، داورانی از هلند و روسیه نیز حضور خواهند داشت و برندگان آن در روز 18 خرداد 1398، همزمان با روز جهانی اقیانوس‌ها، معرفی خواهند شد.

شایان ذکر است که آرمین دانشگر یکی از داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی بود که بهار امسال، توسط وب‌سایت معمار ایرانی برگزار شد.

آرمین دانشگر، معمار ایرانی مقیم اتریش

شرایط و ضوابط مسابقه ›››
برنامه مسابقه ›››

Iran Icomos Panel 106

صد و ششمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

سخنی در باره کمیته اسناد و انتشارات و اهداف آن / احمد کبیری بیدهندی
سخنرانی هانیه خجسته اکبریه: فعالیت‌ها و عملکرد کمیتۀ اسناد و انتشارات
سخنرانی مجید قره‌زاده شربیانی: پیشگامان عکاسی از سرزمین ایران؛ آنتوان سوریوگین
سخنرانی ناصر نوروززاده چگینی: تخت جمشید به مثابه مرکز اسناد
همراه با نمایشگاهی از عکس‌ها و اسناد تاریخی تهران

سه‌شنبه 14 اسفند 1397، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

صد و ششمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران