Film Screening: The Fountainhead / King Vidor

نمایش فیلم «سرچشمه»

“«سرچشمه» یکی از فیلم‌های پیچیده و چندلایه‌ هالیوود است؛ تنها فیلمی که سراغ دارم واقعا درباره‌ معماری باشد، یعنی فیلمی که در آن معماری صرفا نقش پس‌زمینه را ایفا نکند، بلکه درون‌مایه‌ اصلی داستان باشد و شخصیت‌ها حول آن بگردند. علاوه‌ بر این، سرچشمه تنها فیلمی هم است که سراغ دارم در آن زیبایی‌شناسی با اخلاق اجتماعی پیوند می‌خورد ـ بسیار شبیه به کاری که نیچه در «تولد تراژدی»، با نوشتن درباره‌ تئاتر کرد.
در این فیلم، کش‌وقوس‌های روابط بین شخصیت‌ها، به موازات دغدغه‌های معمارانه درباره‌ ثبات قدم و ارزش اخلاقی به تصویر کشیده شده‌ است. علاوه بر این، سرچشمه طی این سال‌ها، تاثیر عمیقی هم بر تلقی عمومی از معمار و معماری گذاشته‌ است ـ ایضا روی معماران هم بسیار تاثیرگذار بوده‌است ـ که خود جای بحث دارد. البته این تاثیری که از آن حرف می‌زنیم، خیلی غیرمستقیم است، چون فیلم قدیمی است و بسیاری از آدم‌های امروز آن را ندیده‌اند، اما با این حال هم، هنوز تاثیرش زیاد است. …”
ا                                                                                                                                           لبئوس وودز

پنج‌شنبه 22 تیر 1396، موزه هنرهای معاصر تهران

نمایش فیلم «سرچشمه»

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *