Memar Bimonthly 144

دوماهنامه معمار
شماره ۱۴۴، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳

ویژه‌نامه کارلو اسکارپا

یادداشت
ـ غریبانگی / شیموس هینی، شاعر ایرلندی

خانه‌ها‌ی کارلو اسکارپا
ـ خانه پلیتزاری، ونیز، ۱۹۴۲ / ترجمه آزیتا ایزدی
ـ خانه بلوتو، ونیز، ۴۶-۱۹۴۴ / ترجمه رضا امیررحیمی
ـ خانه رومانللی، اودین، ۵۵-۱۹۵۲ / ترجمه آزیتا ایزدی
ـ خانه وریتی، اودین، ۶۱-۱۹۵۵ / ترجمه آزیتا ایزدی
ـ خانه و استودیوی اسکاتورین، ونیز، ۶۳-۱۹۶۲ / ترجمه آزیتا ایزدی
ـ خانه و استودیوی گاللو، ویچنزا‏، ۱۹۶۲-۶۵ / ترجمه رضا امیررحیمی
ـ خانه زنتنر، زوریخ، ۶۸-۱۹۶۴ / ترجمه رضا امیررحیمی
ـ خانه بالبونی، ونیز، ۷۴-۱۹۶۴ / ترجمه رضا امیررحیمی
ـ بنای الحاقی به خانه دِ بندتی، بونایوتو، رم، ۷۲-۱۹۶۵ / ترجمه رضا امیررحیمی
ـ آپارتمان، ویچنزا، ۷۸-۱۹۷۴، تکمیل‌شده پس از درگذشت معمار (۱۹۷۹) / ترجمه آزیتا ایزدی
ـ خانه اوتولنگی، باردولینو، ورونا، ۷۸-۱۹۷۴، تکمیل‌شده پس از مرگ معمار / ترجمه آزیتا ایزدی
ـ خانه سیمونچینی، بولونیا، ۱۹۷۸ / ترجمه آزیتا ایزدی

ـ شناور در بنیاد کواِرینی استامپالیا، کارلو اسکارپا / مایکل کَدوِل، ترجمه رضا امیررحیمی

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *