Film Screening: Citizen Jane; Battle for the City / Matt Tyrnauer

نمایش فیلم «همشهری جین: جنگ برای شهر»

احتمالاً هیچ‌کس بیش از جین جیکوبز، در شکل‌دهی به درک ما از شهرهای مدرن آمریکایی اثرگذار نبوده‌ باشد؛ او کنشگری آرمانگرا بود و نویسنده‌ کتاب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» که سال‌ها در حفاظت از اجتماعات و محلات شهری، با پروژه‌های اقتدارگرایانه‌ توسعه جنگید. این مستند ماجرای نبرد اوست با مشت آهنین «رابرت موزز»، شهردار نیویورک، و برنامه‌های توسعه‌ شهری ظالمانه‌اش.

پنج‌شنبه 26 بهمن 1396، موزه هنرهای معاصر تهران

نمایش فیلم «همشهری جین: جنگ برای شهر»

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *