Triangle Panel Discussion 3

سومین برنامه از سری برنامه‌های مثلث
کمی تاب بخوریم

8 گفتار 7 دقیقه‌ای درباره موضوعاتی در حواشی معماری که هرچند بسیار اثرگذار و شکل‌دهنده‌اند، اما کمتر از فرآیند معماری‌کردن به آن‌ها توجه می‌شود

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396، خانه هنرمندان ایران

سومین برنامه از سری برنامه‌های مثلث: کمی تاب بخوریم

تاب اول: شیوه‌های گفتگو در مورد معماری
1. به زبان آدمی‌زاد / رامین بیرق‌دار
در باب چرایی و چگونگی نوشتن استیتمنت (بیانیه‌) برای اثر معماری
2. نقدکاوی / علیرضا تغابنی
چگونه واقعا می‌توانیم در مورد یک پروژه حرف بزنیم؟

تاب دوم: فعالیت حرفه‌ای معماری و ساز و کار آن
3. مهارت خوب بازی کردن / مهسا مجیدی
استراتژی در اداره دفاتر معماری مقیاس متوسط
4. متاسفانه خوشحالم که معمارم / بابک رستمیان و امین موسوی
تاکتیک‌ در اداره دفاتر معماری مقیاس کوچک

تاب سوم: بازنمایی و روایت معماری
5. صحنه‌های خارجی / علیرضا رسولی‌نژاد
ماجراجویی یک فیلمساز در مرکز شهر
6. خانه‌ای که تمام تهران راجع به آن حرف می‌زنند / فرشته اسدزاده، ایوو پکچ
داستانی در مورد سبک معماری پوپولیستی رایج در تهران

تاب چهارم: بازخورد عمومی معماری
7. اتوپیا: عجیب مثل تهران / بهزاد خرم
بازی مکان‌محور اتوپیا و تعامل دیجیتال و فضامند با شهر
8. نقش اول از آن شهروند است / لنا وفایی
بررسی تکنولوژی در اتصال شهروند به شهر و چگونگی بهره‌وری از آن در جهت توسعه شهر تهران

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *