Film Screening: Sao Paulo Citytellers / Francesco Jodice

نمایش فیلم Sao Paulo Citytellers
مستندی از «فرانچسکو جودیسه»: جستجویی شخصی مابین سویه‌های گوناگون زندگی در یک کلانشهر

فیلم با سیر در تاریخ و زندگی روزمره‌ سائوپائولو، ما را به دنیای [به‌ظاهر دوردست] آن نزدیک می‌کند؛ داستان‌هایی تعریف می‌کند که به‌سختی بتوان تصورشان کرد و از آدم‌ها و مکان‌هایی می‌گوید که برای ما ناآشنایند. چرا؟ چون آن‌ها پدیده‌هایی زاده‌ شکل جدید زندگی‌اند. این فیلم که یکی از سه قسمت مجموعه‌ Citytellers است، پیش‌نمایشی است از آینده‌ای بسیار نزدیک‌تر از آن‌چه تصورش را می‌کنیم.

پنج‌شنبه 21 اردیبهشت 1396، موزه هنرهای معاصر تهران

نمایش فیلم Sao Paulo Citytellers

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *