برندگان جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398

Winners of Iranian Architect Merit Award 2019

برندگان جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

در مرحله نهایی، هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا سوم خود را از میان پروژه‌های فینالیست انتخاب کردند که 3 امتیاز به رتبه‌های اول، 2 امتیاز به رتبه‌های دوم، و 1 امتیاز به رتبه‌های سوم اختصاص یافت. در پایان، مجموع امتیازات همه داوران، رتبه‌های اول تا سوم جایزه را مشخص کرد.

رتبه نخست: ویلای شماره 30 / مهندسین مشاور پادیر (سعید میرمحمدصادقی، لادن زارعی)

ویلای شماره 30 / مهندسین مشاور پادیر
Courtesy of Padir Consulting Engineers | Photo: Ali Daghigh

1st Place: Villa No. 30 / Padir Consulting Engineers


رتبه دوم: ویلای شمس / گروه معماری کارند (علی شریعتی، دخی سربندی)

Courtesy of Karand Group

2nd Place: Shams Villa / Karand Architecture Group


رتبه سوم: ویلای رج / دفتر آفرینش طرح پایدار (ایمان معمار، علی راهی)

ویلای رج / دفتر آفرینش طرح پایدار
Courtesy of CSD Office | Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

3rd Place: Raj Villa / CSD Office

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *