هشت پرده از معماری پنجره / ۱

Eight Types of Window Architecture / 1

هشت پرده از معماری پنجره / ۱

۱ |
خانه عبادی‌ها / استودیو طراحی معمار ساده

خانه عبادی‌ها / استودیو طراحی معمار ساده
Courtesy of Simple Architect Design Studio | Photo: Keivan Jabarian

۲ |
مجتمع مسکونی کوهستان / امین فردوسی

مجتمع مسکونی کوهستان / امین فردوسی
Courtesy of Amin Ferdousi | Photo: Deed Studio

۳ |
ساختمان مسکونی آوینی / دفتر معماری هرم

ساختمان مسکونی آوینی / دفتر معماری هرم
Courtesy of Heram Architects | Photo: Deed Studio

۴ |
لادن ۲۴ / هومن سلامت

لادن 24 / هومن سلامت
Courtesy of Hooman Salamat | Photo: Hooman Salamat

۵ |
ساختمان مسکونی باریت / دفتر طرح و معماری پرگار

ساختمان مسکونی باریت / دفتر طرح و معماری پرگار
Courtesy of Pargar Architecture & Design Studio | Photo: Hossein Farahani

۶ |
ساختمان اداری صبا / دفتر معماری هفت‌هور + دفتر معماری اسباد

ساختمان اداری صبا / دفتر معماری هفت‌هور + دفتر معماری اسباد
Courtesy of 7Hoor Architecture Studio + SBAD Office | Photo: Parham Taghioff

۷ |
آپارتمان خانوادگی اطلسی / دفتر طرح ساخت آوگون

آپارتمان خانوادگی اطلسی / دفتر طرح ساخت آوگون
Courtesy of Avgoun Design & Construction Office | Photo: Alireza Roohnavaz

۸ |
اُرسی‌خانه / استودیو معماری کیوانی و همکاران

Courtesy of Keivani Architects | Photo: Hannaneh Fadaei

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *