برندگان پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

Winners of Iranian Architect Merit Award 2022

برندگان پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

در مرحله نهایی پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)، هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا سوم خود را از میان ۶ پروژه‌ فینالیست انتخاب کردند که با اختصاص ۳ امتیاز به رتبه‌های نخست، ۲ امتیاز به رتبه‌های دوم، و ۱ امتیاز به رتبه‌های سوم، و جمع‌بندی امتیازات همه داوران، رتبه‌های نخست تا سوم جایزه مشخص شدند:

رتبه نخست
ویلامزرعه شهرسب / مهندسین مشاور حجم سبز (علی بصیری، احسان محمدی، محسن جعفری)

ویلامزرعه شهرسب / مهندسین مشاور حجم سبز
Courtesy of Hajm.e.Sabz | Photo: Farshid Nasrabadi

First Place
Shahrasb Farm Villa / Hajm.e.Sabz

رتبه دوم
ویلای مایان / افشین خسرویان

ویلای مایان / افشین خسرویان
Courtesy of Afshin Khosravian | Photo: Nimkat Studio

Second Place
Villa Mayan / Afshin Khosravian

رتبه سوم
ویلای شماره ده‌نود / مهندسین مشاور پادیر (سعید میرمحمدصادقی، لادن زارعی)

ویلای شماره ده‌نود / مهندسین مشاور پادیر
Courtesy of Padir Consulting Engineers | Photo: Ali Daghigh

Third Place
Villa No. 1090 / Padir Consulting Engineers

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *