هشت پرده از معماری پله / ۱

Eight Types of Stair Architecture / 1

هشت پرده از معماری پله / ۱

۱ |
ویلای درخت سیب / امیرعباس ابوطالبی

ویلای درخت سیب / امیرعباس ابوطالبی
Courtesy of Amirabbas Aboutalebi | Photo: Parham Taghioff

۲ |
مهمان‌سرای پدری / طراحان و بناکنندگان زاو

Courtesy of ZAV Design & Build

۳ |
ساختمان اداری نارنجستان / پیمان میدانی، بهزاد آیتی

ساختمان اداری نارنجستان / پیمان میدانی، بهزاد آیتی
Courtesy of Peyman Meydani, Behzad Ayati | Photo: Marjan Yazdi

۴ |
آپارتمان خانوادگی اطلسی / دفتر طرح ساخت آوگون

آپارتمان خانوادگی اطلسی / دفتر طرح ساخت آوگون
Courtesy of Avgoun Design & Construction Office | Photo: Alireza Roohnavaz

۵ |
نمایشگاه صنعتی ـ اداری آریو چوب / دفتر معماری دیگر

نمایشگاه صنعتی ـ اداری آریو چوب / دفتر معماری دیگر
Courtesy of Nextoffice | Photo: Parham Taghioff

۶ |
خانه پله‌ای / دفتر معماری کالکتیو ترین

خانه پله‌ای / دفتر معماری کالکتیو ترین
Courtesy of Architecture by Collective Terrain | Photo: Ramin Mehdizadeh

۷ |
خانه‌باغ یزد / گروه معماری کلیاس کویر

خانه‌باغ یزد / گروه معماری کلیاس کویر
Courtesy of Kelyas Kavir Architectural Group | Photo: Ali Daghigh

۸ |
ويلاى كوهپايه / دفتر معماری لاین

Courtesy of Line Architecture Office

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *