معیارهای شایستگی پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2022

معیارهای شایستگی پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱) درباره معیارهای شایستگی یک ساختمان مسکونی ویلایی.

فرشاد فرهی
[۱] حضور یک گفتمان معماری
[۲] نوآوری و تازگی ایده طرح
[۳] وقوع یک اتفاق معمارانه
[۴] تشخص معماری پروژه
[۵] بلوغ و پختگی کانسپت طرح
[۶] دست‌یابی به فضای مطلوب و صمیمی زندگی

بابک شکوفی
[۱] نحوه سازمان‌دهی کلی استقرار توده و فضا (پر و خالی) در سایت
[۲] همخوانی کانسپت اصلی فضایی با عملکردها و چرخه‌های حرکتی
[۳] نحوه ایجاد ارتباط میان درون و بیرون ساختمان
[۴] استفاده از زیبایی‌شناسی و هارمونی متناسب با کاربری مسکونی
[۵] توجه به جزئیات معماری و اجرایی و مصالح ساختمان
[۶] نحوه شکل‌گیری کانسپت طرح و موارد وابسته، چون فرم، جزئیات و ارتباطات فضایی

آرش نصیری
پروژه چه مسئله‌ای را طرح می‌کند و توجه ما را به چه چیزی معطوف می‌دارد، و در نهایت، آن را چگونه از مسیر روشن و دقیقی از سازمان‌دهی فضایی و جزئیات و ساخت، به «فهم» می‌رساند.

رضا علی‌آبادی
[۱] اجتناب از ژست‌های فرمال غیرضروری
[۲] در پی آراستگی، به‌جای تظاهر
[۳] تعلق‌داشتن به اکنون، بدون مد روز بودن
[۴] متشخص‌بودن در زمینه خود، در عین داشتن فروتنی
[۵] احترام به محیط پیرامون خود، در عین حفظ حس مستقل‌بودن از آن
[۶] ارتقاء مصالح ساده به ابزارهای بیانی عالی
[۷] پشتیبانی از خلوص، صراحت، صداقت و سادگی

فری‌ناز رضوی نیکو
[۱] اصالت ايده و خلوص بصری
[۲] نوآوری در فرم، روش به‌کارگيری مصالح و پردازش جزئيات
[۳] نوآوری در شيوه حل مسئله، با پاسخ به ويژگی‌ھای خاص زمينه، نياز کارفرما و شرايط اقتصادی پروژه
[۴] يکپارچگی جزء و کل، فرم و سازه، و درون و بيرون
[۵] پيوستگی بين مبانی و خطوط فکری اوليه با محصول نھايی

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *