پروژه‌های واجد شرایط شرکت در چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)

Eligible Projects of Iranian Architect Merit Award 2021

پروژه‌های واجد شرایط شرکت در چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)

ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی که از آغاز سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند، در چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰) شرکت داده شده‌اند.

One thought on “Eligible Projects of Iranian Architect Merit Award 2021”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *